ANP
NOS Nieuws

Haagse werkgevers willen liever autochtone werknemers

Werkgevers in Den Haag hebben liever autochtone dan allochtone werknemers. Ook als allochtone sollicitanten meer werkervaring hebben, worden ze gepasseerd, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van de gemeente Den Haag.

Werkgevers maken nauwelijks werk van diversiteitsbeleid, dat nieuwe Nederlanders meer kans op een baan moet geven. Volgens het rapport oordelen werkgevers wel op basis van wat economische gezien het beste voor hun bedrijf is, maar spelen verwachtingen over allochtonen daarbij een grotere rol dan objectieve gegevens in het cv.

In Den Haag is meer dan de helft van de bevolking van niet-westerse afkomst. Het gemeentebestuur had opdracht gegeven tot het onderzoek omdat het wilde weten of allochtonen dezelfde kansen hebben op de Haagse arbeidsmarkt als hun autochtone stadsgenoten.

NOS

Hogere eisen

Het SCP onderzocht wat er gebeurt als iemand met hetzelfde cv reageert op een vacature. Sollicitanten van Marokkaanse of Surinaams-Hindoestaanse afkomst kregen minder vaak een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Pas als zij hun cv hadden opgepoetst met twee jaar extra werkervaring en aanvullende cursussen en activiteiten werden ze uitgenodigd.

Het hielp ook als in de sollicitatiebrief stond dat iemand vrijwilligerswerk had gedaan bij bijvoorbeeld het Ouderenfonds. Vooral bij Marokkaanse Nederlanders wilden werkgevers meer zekerheid over de productiviteit van hun toekomstige werknemers.

Namen van de sollicitanten, naar etniciteit en geslacht (Bron: SCP)

Geslacht autochtoon Marokkaans Hindoestaans
man Kevin de Bruin Rachid el Idrissi Arun Sital
Jeroen Visser Mohamed Alaoui Pradeep Autar
vrouw Tessa Smit Rashida Benali Gita Sardjoe

Niet-westerse migranten

In Den Haag vormen Surinaams-Hindoestaanse Nederlanders de grootste groep niet-westerse migranten. Zij zijn in Den Haag twee keer zo vaak werkloos als hun autochtone stadsgenoten. Onder Marokkaanse Nederlanders is de werkloosheid in Den Haag het grootst. Van hen is 12,9 procent werkzoekend tegen 4,6 procent van de autochtone Nederlanders.

Het SCP stuurde tussen eind augustus en begin november 2014 504 sollicitaties op 176 verschillende vacatures in de regio Haaglanden. Werkgevers in de stad Den Haag discrimineerden meer dan hun collega's in de omliggende gemeenten.

Het SCP heeft ook gesproken met de werkgevers en personeelsfunctionarissen die de nepsollicitaties behandelden. Juist in de gevallen waarin duidelijk verschil werd gemaakt tussen autochtone en allochtone werkzoekenden vonden zij het lastig hun beslissing toe te lichten. In meerdere gevallen werd verwezen naar collega's die de selectiebeslissing voor de niet-westerse kandidaten hadden genomen.

Verontrustend

Wethouder Rabin Baldeswingh van de gemeente Den Haag vindt de uitkomst van het onderzoek verontrustend, vooral omdat Den Haag een van de steden is waar meer dan de helft van de bevolking allochtoon is.

Hij is blij dat het onderzoek meer inzicht geeft in de selectie door werkgevers bij het aannemen van nieuw personeel. Met die kennis kan het integratiebeleid van de gemeente Den Haag worden aangescherpt, zegt Baldeswingh. Binnenkort komt hij met een plan van aanpak voor een succesvollere integratie van migranten in Den Haag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl