NOS Nieuws

Artsen hebben te weinig kennis van vrouwelijk lichaam

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Er is veel te weinig kennis over de gezondheidsverschillen tussen man en vrouw. De huidige gezondheidszorg is niet genoeg ingesteld op de specifieke eigenschappen van het vrouwelijk lichaam. Dat leidt tot verkeerde diagnoses, behandelingen die niet werken en hogere kosten.

Minister Schippers krijgt vandaag een Kennisagenda aangeboden die voor het eerst in kaart brengt wat er bekend is over man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg. Ook de witte plekken die nog ingevuld moeten worden door onderzoek komen aan bod.

'Vrouwen moeten even goede zorg krijgen als mannen'

De Kennisagenda bevat cijfers van onder meer het CBS, het Nationaal Kompas Volksgezondheid en de Emancipatiemonitor 2014.

Minder gezond

Vrouwen leven 3,6 jaar langer dan mannen, zijn ruim de helft minder vaak verslaafd aan middelen en overlijden ongeveer een kwart minder vaak aan kanker. Dat zijn dan meteen alle voor vrouwen gunstige gegevens.

De gezonde levensverwachting van vrouwen is ruim een jaar korter dan die van mannen. Vrouwen krijgen ruim zes jaar eerder dan mannen chronische ziekten en ervaren een half jaar eerder dan mannen lichamelijke beperkingen.

Als de cijfers voor zwangerschap en bevalling gecorrigeerd worden, is het aantal ziekenhuisopnamen van vrouwen tien procent hoger.

Meer medicijnen

Vrouwen gaan veel vaker naar de huisarts en slikken veel meer medicijnen. Die medicijnen zijn doorgaans getest op gezonde mannen. Dat leidt tot meer bijwerkingen bij vrouwen. Het is moeilijker medicijnen te testen op vrouwen vanwege de wisselende hormoonspiegel door hun menstruatiecyclus.

Vrouwen hebben een hoger ziekteverzuim en zijn vaker arbeidsongeschikt. Ook allerlei psychische stoornissen komen bij vrouwen ongeveer de helft meer voor.

Met lichamelijke aandoeningen is het beeld niet anders. Vrouwen hebben vaker een langdurige aandoening en vaker een beperking bij horen, zien of bewegen. Vrouwen sterven vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen (240,8 vrouwen tegen 217,6 mannen per 100.000 inwoners).

Geweld

Vrouwen hebben meer dan twee keer zo vaak last van migraine of ernstige hoofdpijn, vaker van hoge bloeddruk en veel vaker last van slijtage aan knieën of heupen.

Vrouwen hebben ruim vijf keer vaker te maken gehad met geweld door hun (ex-)partner (11,8 procent van de vrouwen tegen 2,3 van de mannen) en zijn twee keer zo vaak slachtoffer geweest van seksuele delicten. Vrouwen worden minder vaak slachtoffer van andere vormen van bedreiging en van mishandeling.

Hogere kosten

Dat leidt allemaal tot aanzienlijke hogere zorguitgaven aan vrouwen dan aan mannen. Van de totale uitgaven wordt 55,2 procent aan vrouwen besteed.

De Kennisagenda is een initiatief van de vorig jaar door het vrouwennetwerk WOMEN Inc. opgerichte Alliantie Gender en Gezondheid. ZonMW, een instituut dat onderzoek in de gezondheidszorg stimuleert en financiert, heeft samen met een groep experts de Kennisagenda opgesteld. Ook het ministerie van OCW steunt het project.

WOMEN Inc wil minister Schippers er met behulp van de Kennisagenda van overtuigen dat er een Nationaal Programma Gender en Gezondheid moet komen. Dat programma moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de bestaande kennis over gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen toegepast wordt door artsen.

Verder moet grootschalig onderzoek leiden tot meer kennis over die gezondheidsverschillen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl