NOS Nieuws

Huisartsen in de problemen door lange wachttijd ggz

  • Ardi Vleugels

    Researchredacteur zorg

  • Ardi Vleugels

    Researchredacteur zorg

Huisartsen behandelen steeds vaker zelf mensen die zware psychische of psychiatrische problemen hebben. Doorverwijzen naar specialistische zorg lukt niet of is moeizaam. Huisartsen vinden dat een zorgelijke ontwikkeling, blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder bijna 1900 huisartsen.

Tachtig procent van de huisartsen kreeg het afgelopen jaar meer mensen in de spreekkamer die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Tweederde van de artsen zegt dat de complexiteit van psychische klachten in de huisartsenpraktijk toeneemt.

Het is de bedoeling dat huisartsen mensen met lichte psychische problemen vaker zelf behandelen, zodat mensen niet onnodig naar specialistische zorginstellingen worden doorverwezen. Dat moet de zorg beter en goedkoper maken.

Complex

Over het algemeen lukt dat ook, blijkt uit de enquête. Bijna alle huisartsen hebben praktijkondersteuning voor geestelijke gezondheidszorg geregeld.

Maar als de artsen complexe patiënten willen doorverwijzen omdat die echt specialistische zorg nodig hebben, lopen ze tegen problemen aan, zegt 51 procent van de ondervraagden. Zo zijn er te lange wachtlijsten bij instellingen voor specialistische geestelijke gezondheidszorg en andere aanbieders, zoals vrijgevestigde psychiaters.

Veertig procent van de artsen zegt dat mensen die snel zorg nodig hebben, dan langer dan acht weken moeten wachten. In die periode worden ze door de huisarts behandeld. De huisartsen noemen dat niet verantwoord.

Overdracht moet beter

Een ander probleem dat ze in de enquête aankaarten, is de samenwerking met instellingen in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Zo moet de overdracht van patiënten en de informatie-uitwisseling beter, zeggen ze.

GGZ Nederland erkent dat de wachttijd op veel plekken oploopt. Het aantal plekken in de specialistische geestelijke gezondheidszorg is afgebouwd, in de verwachting dat meer mensen via wijkteams en de eerstelijn (bij vrijgevestigde psychologen en psychiaters of de huisarts) behandeld zouden worden. Maar de toestroom naar specialistische instellingen daalt nog niet en dus lopen wachttijden op. Daar komt bij dat zorgverzekeraars minder plekken inkopen dan nodig, zegt GGZ Nederland.

Jeugd GGZ

Ook in de Jeugd GGZ, waar niet de zorgverzekeraar maar de gemeente over gaat, ontstaan problemen tussen vraag en aanbod. GGZ Nederland ondervroeg zelf 27 instellingen daarover. De meeste instellingen verwachten in de loop van het jaar oplopende wachttijden. Nieuwsuur besteedde zaterdag ook aandacht aan wachtlijsten in de jeugdzorg.

Het beeld verschilt wel per regio, want een deel van de ondervraagde instellingen meldt juist dat er minder mensen dan verwacht specialistische jeugdzorg nodig hebben.

Dat vraag en aanbod betere afstemming nodig hebben, is logisch omdat het zorgstelsel ingrijpend is veranderd, zegt Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland. "Maar elke wachtende is er een te veel, want de patiënt mag niet de dupe worden van veranderingen. Daarom gaan we graag in gesprek met huisartsen over verbeteringen."

Huisartsen behandelen psychiatrische patiënten steeds vaker zelf

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl