Vluchtelingen in Rome AFP

De Italiaanse premier Renzi wil dat de Europese Unie vluchtelingen gaat opvangen in Libië. Daar moet dan worden bekeken of ze naar Europa mogen komen. Volgens Renzi zijn de maatregelen waar Brussel over overlegt volstrekt onvoldoende. 

Italië zal Europa "pijn gaan doen" als er niet meer wordt gedaan om de enorme vluchtelingenstroom waar het land mee te maken heeft tegen te gaan, sprak Renzi vandaag. "Het herverdelen van 24.000 vluchtelingen is bijna een provocatie."

Over de praktische uitwerking sprak de Italiaanse premier niet. Libië verkeert sinds de val van kolonel Kadhafi in een chaos. Stammen en milities bestrijden elkaar en de internationaal erkende regering heeft geen vat op grote delen van het land. 

'Plan B'

Renzi sprak over een "Plan B" als de EU niet tot vergaande maatregelen overgaat. "Als Europa voor solidariteit kiest: prima. Zo niet, dan hebben we Plan B klaarliggen", zei Renzi.

Wat hij bedoelt met Plan B zei hij er niet bij, maar volgens correspondent Rop Zoutberg kan het maar één ding betekenen: "Dan halen ze de 'carabinieri' weg en laten ze iedereen doorreizen."

Ook de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Angelino Alfano, sprak dreigende taal richting Brussel. "Het kan niet zo zijn dat Europa Libië eerst platgooit en vervolgens Italië het laat oplossen."

Verdeelsleutel

Dinsdag spreken de ministers van Binnenlandse Zaken weer over het vluchtelingenprobleem. Oostenrijk maakte gisteren bekend gestopt te zijn met het verwerken van asielaanvragen. Wenen is van mening dat andere landen meer moeten doen. 

Binnen de Europese Unie wordt gesproken over een verdeelsleutel om de vluchtelingen 'eerlijk' te verdelen over de verschillende landen. Nederland zou ongeveer 4 procent van de vluchtelingen moeten opnemen. Veel EU-landen, waaronder Nederland, hebben daar nog veel vragen over. 

STER reclame