Jeroen de Jager / NOS

Vierentwintig Marokkaanse imams zijn aan het begin van de avond op Schiphol geland. De komende weken, tijdens de ramadan, maken zij een toer langs Nederlandse moskeeën. Ze zullen de lokale imam bijstaan in de drukke periode, maar ook praten over radicalisering. Dat is het thema van dit bezoek. 

In totaal komen er 53 Marokkaanse imams naar Nederland. De overige 29 komen dinsdag. 

Het is niet de eerste keer dat Marokko tijdens de ramadan imams naar Europa, en dus ook naar Nederland, stuurt. In eerste instantie is het een praktische oplossing. De moskee bezoeken is voor moslims verplicht tijdens de heilige maand, waardoor moskeeën zo vol zitten dat de vaste imam het in zijn eentje niet aankan. Op verzoek van de moskee springen in dat geval Marokkaanse imams bij. 

Ieder jaar behandelen de imams ook een bepaald thema. Het is de bedoeling dat de imams aan de hand van de theologie op dit onderwerp ingaan. 

'Vrij en liberaal'

Op Schiphol was ook Yassin Elforkani van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Tegen verslaggever Jeroen de Jager zei Elforkani dat hij alle vertrouwen heeft de Marokkaanse imams. "Het thema is de bestrijding van radicalisering en ze gaan daar in hun preken dan ook rekening mee houden. En als er toch een zich schuldig maakt aan het prediken van haat, dan gaat hij direct het land uit."

Een van de Marokkaanse imams typeerde Nederland als "een vrij en liberaal land". "Als een jonge moslim naar Syrië wil afreizen? Dan ga ik er alles aan doen om hem daarvan te weerhouden."

Instituut

Marokko heeft sinds eind maart ook een nieuw opleidingsinstituut in Rabat: het Mohamed VI Instituut. Daar kunnen imams uit het buitenland terecht, onder wie in de toekomst mogelijk ook Nederlandse.

Op het instituut worden ook vrouwen opgeleid. Hoewel het overgrote deel van de studenten die nu de opleiding volgen uit Afrikaanse landen komt, tonen steeds meer Europese landen interesse.

De eerste lichting Europese imams komt uit Frankrijk, vijftig in totaal. In twee jaar krijgen zij bijscholing op het gebied van theologie, geschiedenis en communicatie. Zij leren omgaan met de diversiteit van de landen waarin zij wonen en werken en hoe ze dit moeten overbrengen aan de moskeebezoekers.

Arabisch spreken is belangrijk

Taal is in de opleiding een grote troef. Volgens schooldirecteur Abdesselam Lazaar is een imam nergens als hij de taal niet spreekt van het land waarin hij woont, omdat hij dan nooit volledig zal begrijpen wat er speelt. Niet-moslims maar ook jonge moslims of bekeerlingen spreken vaak slecht of helemaal geen Arabisch, en het zijn juist die mensen die een imam wil bereiken. 

Op het terrein van het instituut zijn sportvelden aangelegd en er is een fitnessruimte. Daarnaast zijn er lokalen waar de imams techniek- of informaticalessen kunnen volgen. Voor vrouwen is er een naaiatelier, omdat in veel Afrikaanse landen een imam er nog een baan bij moet hebben om rond te kunnen komen.

De imams zitten in een zaal te luisteren naar een docent Sjoukje Rietbroek / NOS

Vier leerscholen

Sinds de aanslagen in Casablanca in 2003, waarbij zelfmoordenaars tientallen mensen doodden, zet Marokko alles op alles om radicalisering tegen te gaan. Ook religie wordt daarbij gebruikt. 

Binnen de islam zijn vier leerscholen. Marokkaanse moslims volgen de Malikitische rechtsschool, een van de mildere rechtsscholen. Behalve op de Koran en de overleveringen baseert deze school zich ook op het gewoonterecht. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de wetten en de regels van het land waarin de moslims wonen. 

De imams die nu in Nederland zijn worden geacht deze leer uit te dragen.

Marokko betaalt

De kosten voor de opleiding komen volledig voor rekening van Marokko en dat is niet zonder reden. Het land heeft er zowel op economisch als op veiligheidsgebied belang bij dat de regio stabiel blijft. Bovendien is het een goede gelegenheid om Marokko en haar gematigde vorm van islam op de kaart te zetten.

STER reclame