Ook de 8-jarige Dennis moest weg. Hij was hier opgegroeid, maar zijn moeder moest naar Kenia. Dankzij acties van zijn school mocht hij toch blijven
NOS Nieuws

'Nederland negeert belang van het kind'

Nederland houdt bij het migratiebeleid onvoldoende rekening met de belangen van kinderen, stelt Defence for Children in het rapport 'Gezinnen in de Knel'. Volgens de kinderrechtenorganisatie voert Nederland een buitengewoon streng gezinsmigratiebeleid.

Duizenden kinderen leven gescheiden van een of beide ouders doordat ze Nederland niet in mogen of doordat de ouders Nederland hebben moeten verlaten. Exacte cijfers zijn er niet omdat Nederland dit soort gevallen niet registreert.

Uit de analyse van Defence for Children blijkt dat het staatsbelang om migratiestromen te beheersen voor de belangen van het kind gaan en dat de belangen van het kind niet eens worden meegewogen. Dat is volgens Defence for Children in strijd met internationale verdragen en internationale rechtspraak. Daaruit blijkt dat kinderen het recht hebben om bij hun ouders te leven en dat het belang van kinderen altijd meegewogen moet worden.

Schrijnend

Om te illustreren om wat voor soort gevallen het gaat, noemt Martine Goeman van Defence for Children het voorbeeld van een Nederlandse vader die zijn handen aftrekt van zijn gezin, terwijl de moeder afkomstig is uit een ander land en hier geen verblijfsstatus krijgt. "De kinderen uit dit gezin hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn hier opgegroeid. Zij hebben de keuze om in Nederland als wees te leven of met hun moeder naar een onbekend land te verhuizen. Dat zijn schrijnende situaties."

De organisatie roept staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie op de Nederlandse wetten in overeenstemming te brengen met de Europese regels en met het Kinderrechtenverdrag van de VN. Het belang van het kind zou moeten worden opgenomen in de Vreemdelingenwet. De IND wordt opgeroepen een positieve grondhouding aan te nemen bij verzoeken om gezinshereniging.

Defence for Children benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de IND een verzoek om gezinshereniging nooit meer mag afwijzen. Maar er moet in elk geval een afweging worden gemaakt waarin ook het belang van het kind meetelt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl