Vakbondsvoorzitters Ton Heerts (FNV) en Maurice Limmen (CNV)
NOS Nieuws

Vakbonden kritisch over CPB-plan voor verlagen van WW

FNV en CNV reageren fel op het advies van het Centraal Planbureau om de WW-uitkering stapsgewijs te verlagen. Dat is volgens het CPB een goede manier om de langdurige werkloosheid te bestrijden. De maatregel moet met name ouderen prikkelen om eerder een nieuwe baan te accepteren. Een schijnoplossing, zeggen de vakcentrales.

"Dit jaagt mensen de stuipen op het lijf en dat is nergens voor nodig. Het CPB vraagt terecht aandacht voor de problemen van ouderen op de arbeidsmarkt. Maar slaat vervolgens de plank mis met schijnoplossingen", zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen.

Liever andere maatregelen

Vakbond FNV wil dat het kabinet andere maatregelen neemt om werklozen aan een baan te helpen. “Zet in op het omscholen van mensen, begeleid ze naar een andere baan en zorg ervoor dat werkgevers oudere werknemers niet meer discrimineren", zegt FNV-voorzitter Ton Heerts, die stelt dat de werkloosheid inmiddels zo structureel is dat "een heel grote groep mensen afdwaalt naar de bijstand".

Heerts: "Dat los je dus absoluut niet op door zoals het CPB voorstelt ook nog te snijden in de WW, het inkomen van mensen die toch al moeilijk aan werk komen. En sinds wanneer geeft een planbureau zo publiekelijk dit soort adviezen over de arbeidsmarkt?"

Te gek voor woorden

Ouderenorganisatie ANBO sluit zich aan bij de kritiek. Zij noemen het 'een slecht voorstel' dat 'te gek voor woorden' is. "De suggestie wordt gewekt dat werklozen geen banen aannemen, totdat ze minder WW krijgen", zegt directeur Liane den Haan. "We moeten niet doen alsof de werkloze senior niet werkt, omdat hij daar geen zin in heeft. Ze krijgen de kans niet of er is gewoon geen werk."

De seniorenorganisatie is wel te spreken over het voorstel van de CPB over de loonkostensubsidie, die werkgevers moet stimuleren om ouderen aan te nemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl