NOS Nieuws

'WW stapsgewijs omlaag om oudere aan het werk te krijgen'

CPB: WW stapsgewijs omlaag

Om de langdurige werkloosheid onder met name ouderen aan te pakken, zouden werklozen geleidelijk een lagere WW-uitkering moeten krijgen. Daarvoor pleit het Centraal Planbureau (CPB).

De WW bedraagt nu de eerste twee maanden 75 procent van het laatstverdiende loon en de rest van de WW-duur 70 procent. Er geldt een maximumbedrag.

Van de langdurig werklozen is 31 procent 55-plusser, terwijl 55-plussers maar 18 procent van de beroepsbevolking vormen. Mensen zijn langdurig werkloos als ze langer dan een jaar op zoek zijn naar werk.

Het CPB pleit ervoor de WW-uitkering in stapjes te verlagen, naarmate iemand er langer in zit. Zo zouden mensen eerder geprikkeld worden om een nieuwe baan te accepteren.

Grote Recessie

Het CPB stelt dat "een genereus sociaal zekerheidsstelsel leidt tot meer langdurige werkloosheid".

Het probleem speelt al langer en lijkt structureel. Het aantal langdurig werklozen steeg ook al voor de 'Grote Recessie' van 2009.

In de nasleep van de crisis telt Nederland 270.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Dat is meer dan 3 procent van de hele beroepsbevolking. Onder hen zijn veel ouderen. Als zij werkloos worden, is de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld.

Loonsubsidie

Om ouderen meer kans te geven, bepleit het CPB een tijdelijke loonsubsidie voor werkgevers die een oudere een baan aanbieden. Zo'n subsidie heeft in Groot-Brittannië effect gehad, schrijft het CPB.

Het CPB zegt verder dat ouderen voor werkgevers relatief duur zijn door hoge lonen, maatregelen als seniorendagen en leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten.

Ontslagbescherming aanpassen

Verder stelt het CPB dat werknemers erbij gebaat zouden zijn als ze vaker van baan wisselen. Daardoor leren ze verschillende vaardigheden en zijn ze, als ze werkloos worden, voor meer werkgevers aantrekkelijk dan iemand die veertig jaar hetzelfde heeft gedaan.

Om het wisselen van baan te stimuleren zou volgens het CPB de ontslagbescherming moeten worden aangepast. Nu is het zo dat hoe langer je bij een werkgever zit, hoe meer bescherming je geniet. Zo loopt de ontslagvergoeding op naarmate je ergens langer werkt en geldt het last-in-first-outprincipe. Daardoor is het aanlokkelijk om bij je huidige werkgever te blijven.

Regeringspartij PvdA zegt in een reactie niet van plan te zijn om de WW voor ouderen te verlagen. Oppositiepartij SP is ook tegen. "Werkloosheid is niet de schuld van werklozen. Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen", zegt SP-Kamerlid Ulenbelt. Ook FNV-voorzitter Heerts is kritisch. Hij zegt dat de problemen niet worden opgelost door te snijden in de WW. Volgens hem zijn er andere maatregelen nodig. Zo moet er meer werk worden gemaakt van omscholing en moeten mensen beter worden begeleid naar een andere baan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl