Minister Schippers spreekt huisartsen toe in Amsterdam
NOS Nieuws

Schippers maakt gebaar richting huisartsen

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Minister Schippers van Volksgezondheid wil de huisartsen tegemoetkomen in hun eis om gezamenlijk met zorgverzekeraars te kunnen onderhandelen over hun contract. Op een manifestatie van bezorgde huisartsen in Amsterdam zei Schippers dat huisartsen regionaal of landelijk met de verzekeraars moeten kunnen onderhandelen.

Nu mogen huisartsen niet gezamenlijk contractbesprekingen voeren met de verzekeraars, waardoor ze zich niet samen sterker kunnen opstellen. Voor de huisartsen is dat een van de grootste pijnpunten van het zorgstelsel.

De bewindsvrouw heeft de Autoriteit Consument en Markt gevraagd om zich te buigen over nieuwe onderhandelingsvormen waarbinnen huisartsen wel regionaal of zelfs landelijk afspraken kunnen maken met de verzekeraars.

Dialoog

Volgens Schippers is het nooit de bedoeling geweest dat huisartsen - of andere zorgverleners - niet kunnen onderhandelen met verzekeraars over hun contracten. "De Zorgverzekeringswet is in 2006 niet ingevoerd om geen dialoog meer te hebben tussen zorgverleners en verzekeraars. Maar zo is het wel geworden, dus daar moet iets aan gebeuren. Op het platteland in Friesland is andere zorg nodig dan in de grote stad. Daarover moet je kunnen praten met elkaar."

Schippers wil niet mee in de voornaamste eis van het actiecomité van bezorgde huisartsen 'Het roer moet om' en de huisartsenorganisatie LHV om de marktwerking af te schaffen voor huisartsen. Ze willen af van de mededingingswet en pleiten voor eigen, op de zorg toegesneden regels.

Ongeveer 7850 van de in totaal 11.345 huisartsen hebben het manifest van Het roer moet om ondertekend.

Pragmatisch

Schippers riep de artsen op de problemen op te lossen binnen de bestaande wet als dat kan en die pas aan te passen als het nodig is. "We willen samenhangende zorg, daar hoort samenwerking bij tussen huisartsen onderling. Die vervangen elkaar heel vaak, behandelen elkaars patiënten. Maar ook tussen huisartsen en andere zorgverleners. Wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen? Laten we proberen om dat deze zomer voor elkaar te krijgen."

Zowel de huisartsen als de zorgverzekeraars en de toezichthouders accepteerden de uitnodiging van de minister om aan tafel te gaan om de problemen op te lossen. Op 1 oktober moeten er concrete voorstellen uitgewerkt zijn.

Peter de Groof, een van de voormannen van 'Het roer moet om', was blij met de handreiking van Schippers. "Ik zie dat de minister stappen zet. Er is beweging. Als actiecomité gaan wij op de voet volgen hoe de gesprekken tussen de minister, de LHV, de zorgverzekeraars en de toezichthouders verlopen. Want we hebben natuurlijk nog niets concreet binnengehaald."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl