Staatssecretaris Wiebes van Financiën staat de pers te woord in Den Haag
NOS Nieuws

VVD en PvdA bereiken hoofdlijnenakkoord belastingen

VVD en PvdA hebben een hoofdlijnenakkoord over een nieuw belastingstelsel bereikt, zegt staatssecretaris Wiebes. Er moeten nog een paar technische dingen worden uitgewerkt. "Dat probeer ik heel snel te doen."

De coalitiepartijen willen nu zo snel mogelijk met de oppositie om de tafel om breed draagvlak te vinden. "Nog voor het zomerreces", aldus Wiebes.

Eenvoudiger

VVD en PvdA zijn het erover eens dat het belastingsysteem eenvoudiger moet en dat de lasten op arbeid omlaag moeten. Dat moet ook zorgen voor meer werkgelegenheid.

Wat de partijen precies hebben afgesproken, is niet duidelijk. Volgens Wiebes ligt er "geen dichtgetimmerd plan". Dat zou onverstandig zijn, zegt hij, omdat de oppositie nog moet kunnen meepraten.

De staatssecretaris zegt onder de indruk te zijn van de plannen die tot nu toe zijn besproken. "Als we die lijn doorzetten, hebben we voor de belastingbetaler iets in petto."

Call voor oppositie

Premier Rutte laat vanuit Brussel weten dat hij het belangrijk vindt om te kijken of het lukt om met de oppositiepartijen op één lijn te komen. Sinds gisteren is er een nieuwe Eerste Kamer. Daarin heeft de coalitie ook met de steun van D66, ChristenUnie en SGP geen meerderheid meer en is dus een breder draagvlak nodig.

Hij noemt het nieuwe belastingplan "een call" voor de oppositiepartijen om hun positie te bepalen. Hij hoopt dat ze "in het belang van Nederland en het herstel van onze economie" laten zien dat zij de ruimte die er nu is voor lastenverlichting, ook willen aangrijpen om meer fundamentele wijzigingen in het belastingstelsel aan te brengen.

Onderkant arbeidsmarkt

PvdA-leider Samsom hoopt dat het door het nieuwe belastingstelsel mogelijk wordt om wat geld terug te geven aan mensen aan de de onderkant van de arbeidsmarkt, die het de afgelopen jaren moeilijk hebben gehad.

Hij is optimistisch over het vinden van een breed draagvlak. "Tot nu toe is dat altijd gelukt. Ik denk dat dat met dit plan ook gaat lukken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet lukt."

VVD-fractieleider Zijlstra wil niet vooruitlopen op de vraag of er een akkoord met de oppositie komt. Hij zegt dat dat aan de partijen zelf is. "Er zijn heel veel complexe issues. Wij hebben daar een inventarisatie van gemaakt. Wij zijn bereid om daarover te praten, zodat we tot een verdere lastenverlichting kunnen komen voor mensen die werken. En we gaan met de oppositie kijken hoe groot we het pakket kunnen maken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl