De Rekenkamer twijfelt eraan of de bezuinigingen in de zorg wel worden gehaald ANP

De besparingen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken zullen waarschijnlijk niet het bedrag opleveren dat het ministerie van Volksgezondheid voor ogen heeft. Het ministerie wil op termijn een half miljard euro bezuinigen. Maar het moet eerst meer en beter onderzoek doen naar de haalbaarheid van die bezuiniging, die over twee jaar in moet gaan.

Dat staat in een rapport over de regionale verschillen in het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken van de Algemene Rekenkamer. Het rapport werd opgesteld in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Onvoldoende gegevens

Het kabinet wil veel geld besparen door de zorg doelmatiger te organiseren. Nu is het gebruik van bepaalde zorgvoorzieningen in de ene regio veel groter dan in de andere. Die verschillen moeten volgens het kabinet worden verkleind.

Volgens de onderzoekers is het zeer de vraag wat dat oplevert. Een belangrijk deel van de verschillen is een gevolg van leeftijd, gezondheid en inkomen van de patiënten in de betreffende regio. Daar kan de overheid weinig aan veranderen.

Daarnaast spelen factoren mee die de overheid wel kan beïnvloeden, zoals de kwaliteit van het zorgaanbod en de samenwerking tussen hulpverleners. Maar daarover zijn onvoldoende gegevens beschikbaar, zeggen de Rekenkamer en het CBS. Daardoor valt niet te zeggen hoe doelmatig de zorg nu georganiseerd is.

Zeer kritisch

Het rapport is daarom zeer kritisch over bezuinigingsplannen. "Wij concluderen dat het ministerie nog onvoldoende onderbouwing en onvoldoende concrete handvatten heeft om de ingeboekte besparing te realiseren'', zo staat in het rapport.

STER reclame