Pauze op de G7: premier Cameron (GB), premier Harper (Canada) en bondskanselier Merkel
NOS Nieuws

G7 bereikt akkoord over klimaat

Op de G7, de bijeenkomst van zeven grote industrielanden, zijn afspraken gemaakt over de strijd tegen de klimaatverandering. Dat is bekend geworden na afloop van de topontmoeting tussen de leiders van de G7 in kasteel Elmau in Beieren.

Alle zeven leiders zijn bereid bindende afspraken te maken, waarin wordt vastgelegd dat de opwarming van de aarde in vergelijking met pre-industrieel niveau beperkt blijft tot 2 graden Celsius, staat in de officiële slotverklaring van de top. De pre-industriële periode duurde tot ongeveer halverwege de achttiende eeuw, toen in een aantal westerse landen de industriële revolutie begon.

Dat is bijzonder én nieuw, want de landen wilden zich tot dusver niet binden aan dat doel. Van de landen met de meeste CO2-uitstoot in de wereld zijn er vijf lid van de G7.

Fossiele brandstoffen

Verder willen de G7-landen in de loop van deze eeuw een wereldeconomie mogelijk maken waarbij geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. Uiterlijk in 2025 moet het gebruik van kolen en olie substantieel zijn teruggedrongen. De G7 wil daar bijna 90 miljard euro voor uittrekken.

Met hun besluiten over het klimaat lopen de leiders vooruit op de VN-klimaattop in Parijs in december van dit jaar. Ze hebben de ambitie om daar een omvangrijk klimaatakkoord presenteren.

Situatie Oekraïne

De G7 wil de sancties tegen Rusland verlengen en verscherpen, als de situatie in Oost-Oekraïne verder verslechtert.

Het Westen beschuldigt Rusland ervan dat het de strijd van de separatisten in Oost-Oekraïne militair ondersteunt. Om die reden is Rusland uit de G8 gezet. Rusland verwerpt de kritiek van de G7 en zegt dat het Westen juist meer druk moet uitoefenen op Kiev.

"Feitelijk verandert er dus niks", zegt NOS-correspondent David Jan Godfroid. "Daar zijn de Russen niet blij mee, maar ze hadden niet veel anders verwacht. De vraag is: wie bepaalt wanneer of de situatie al dan niet verslechtert."

EU

De Europese Unie moet deze maand beslissen of de sancties tegen Rusland worden verlengd. Volgens voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk komt daar een unaniem besluit over.

Amerika en Europa willen de sancties pas opheffen als het vredesakkoord van Minsk helemaal wordt toegepast. Dat akkoord werd half februari gesloten, maar het wordt slecht nageleefd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl