Het interieur van een champignonkwekerij ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Champignonkwekers worden minder vaak betrapt op misstanden zoals het uitbuiten van personeel en het ontduiken van de belasting. Maar verdwenen zijn de misstanden nog lang niet.

Volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het iets beter in de sector. Dat schrijft de inspectie in een rapport over extra controles bij champignonkwekers in de afgelopen jaren door het Interventieteam Champignons. Bijna 200 bedrijven werden gecontroleerd. In 20 procent van de gevallen bleek er sprake van misstanden. 

Directeur Ruth Clabbers van de inspectie: "Er zijn iets minder overtredingen, maar een aantal overtreders is heel hardnekkig. Soms zie je dat een kweker onder een andere naam verder gaat, of dat ze via buitenlandse bedrijven werknemers in dienst nemen". 

Misstanden

Dat er veel mis is in de champignonsector, kwam aan het licht tijdens een geruchtmakende zaak in 2012. Toen bleek het Limburgse bedrijf Prime Champ op grote schaal werknemers uit te buiten. Oost-Europese plukkers maakten soms dagen van 18 uur en kregen nauwelijks vrije dagen. 

De directeur en vijf medewerkers van het bedrijf stonden afgelopen week voor het eerst voor de rechter.

Grijs

Volgens vakbond CNV is er ondanks de inspanningen van het interventieteam nog steeds veel mis in de champignonteelt. Bestuurder Henry Stroek noemt de sector "absoluut nog niet wit, eerder grijs".

Zo stuitte hij recent op een bedrijf waarbij werknemers na de uitbetaling van hun loon in een busje naar een pinautomaat werden gereden, waarna ze een deel weer aan de werkgever moesten terugbetalen. Ook berekende een werkgever onlangs huur voor woningen waar de werknemers geen gebruik van maakten.

Het Interventieteam Champignons is inmiddels opgeheven, maar volgens de inspectie betekent dat niet dat misstanden onbestraft blijven. Clabbers: "We houden de sector nu structureel in de gaten, dus we denken dat we dat aparte team niet meer nodig hebben".

Keurmerk

Om misstanden tegen te gaan, heeft de sector het keurmerk Fair Produce in het leven geroepen. Champignonkwekers die dit keurmerk willen hebben, moeten aantonen dat ze hun werknemers volgens de regels behandelen en uitbetalen. Volgens voorzitter Uli Schnier van Fair Produce is 95 procent van de kwekers aangesloten. 

Een waterdichte garantie blijkt het keurmerk echter niet te bieden. Vorige week was er nog een inval bij een champignonkweker die 24 Bulgaren jarenlang heeft uitgebuit. Dit bedrijf had het keurmerk, maar is dat meteen kwijtgeraakt.  

"Honderd procent waterdicht bestaat niet", zei Schnier op NPO Radio 1. Hij vindt het verschrikkelijk dat niet alle aangesloten bedrijven zich aan de regels houden. De bedrijven die hun werknemers onderbetalen en uitbuiten, verpesten het volgens hem voor de rest van de markt. "Maar het gaat steeds beter. Soms met hele kleine en soms met grote stappen." 

STER reclame