Manifest van de Bezorgde Huisarts http://www.hetroermoetom.nu/

Huisartsen van de actiegroep Het Roer Moet Om bieden aan het begin van de middag hun Manifest van de Bezorgde Huisarts aan de Tweede Kamer aan. Het manifest is ondertekend door 7811 van de in totaal 11.345 huisartsen in Nederland. 

Bijna drie maanden geleden 'spijkerden' de huisartsen het document al op het ministerie van VWS en het hoofdkantoor van Zorgverzekeraars Nederland in Zeist.

Vertrouwen

In het manifest eisen de huisartsen onder meer dat er een eind komt aan de marktwerking in de huisartsenzorg. "Zinloze concurrentie wordt gestimuleerd, broodnodige samenwerking gefrustreerd. Zorgverzekeraars dicteren de zorgafspraken." 

Verder willen ze af van de naar hun zeggen "geëxplodeerde zorgbureaucratie" die een gevolg zou zijn van "de grenzeloze verzameldrift van data bij zorgverzekeraars." Ten slotte willen de huisartsen dat het vertrouwen in hun medische deskundigheid centraal komt te staan in de contacten met zorgverzekeraars en overheid.

Samenwerking

Vorige week presenteerde de Landelijke Huisartsen Vereniging ook een plan om de marktwerking voor huisartsen af te schaffen. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat niet. Wel zei ze dat huisartsen veel meer ruimte voor samenwerking hebben binnen de bestaande mededingingswetgeving dan ze denken.

STER reclame