NOS Nieuws

Tientallen wetten gebundeld in één 'Omgevingswet'

Omgevingswet 'grootste wetszwijziging sinds grondwet'

De wetten om huizen te kunnen bouwen, wegen aan te leggen of op een nieuwe plek een bedrijf op te richten zijn te ingewikkeld, vindt het kabinet. Daarom gaat de regelgeving rond de ruimtelijke ordening op de schop.

Minister Schultz wil 26 wetten bundelen in één 'Omgevingswet' en de Tweede Kamer vergadert er morgen over. Het wordt wel de grootste wetswijziging sinds de grondwet genoemd.

Volgens Schultz spreken de huidige wetten elkaar soms tegen en sluiten ze niet op elkaar aan. "Als je maar een schop in de grond wil steken, moet je veel verschillende vergunningen aanvragen. Dat weerhoudt ons van het nemen van goede initiatieven die de leefomgeving verbeteren."

Simpeler en sneller

Het moet veel simpeler en sneller, vindt Schultz. Als voorbeeld noemt ze de situatie van het winkelgebied bij het station van Utrecht. "Als je de winkels daar wilt verplaatsen naar een paar meter verderop, moet je een bestemmingsplanwijziging aanvragen, dat duurt nu een half jaar. Straks wordt dat acht weken."

Ook wil Schultz dat belangenorganisaties in een eerder stadium kunnen meepraten over de ingediende vergunningsaanvragen.

Normen

De meeste politici voelen wel wat voor eenvoudigere regelgeving, maar er is ook kritiek. SP-Kamerlid Smaling is bezorgd dat belangen als geluidsnormen, milieueisen en veiligheidseisen minder aandacht krijgen, "omdat ze nu in verschillende wetten zijn geborgd. Dat vind ik wel een probleem."

Ook is Smaling bang dat er meer zaken bij de rechter belanden, omdat de wet minder dichttimmert. "Deze liberale minister wil het accent meer leggen bij benutten en ontwikkelen en juist minder bij het beschermen. Ook zegt ze dat je die dingen dingen goed kan combineren. Drinkwateropslag en natuurontwikkeling kun je inderdaad goed combineren, maar er zijn ook zaken waar dat niet zo is."

Smaling benadrukt dat belangen soms tegenstrijdig zijn. "Jouw schutting is bijvoorbeeld mijn gebrek aan zonlicht. Je hebt niet alleen maar win-win-situaties."

Ach au

PvdA-Kamerlid De Vries denkt dat het meevalt: "Er zijn altijd mensen die heel conservatief denken. Ik denk dat onze samenleving zo geëmancipeerd is, dat dit soort belangen aan de voorkant heel goed afgewogen kan worden. Natuurlijk zal er ook onder deze wetgeving een keer 'ach au' worden geroepen, maar dat gebeurt onder de huidige wetgeving ook."

De Vries verwacht juist dat er minder rechtszaken zullen komen. Doordat meer partijen vooraf betrokken worden bij initiatieven, komt er meer draagvlak voor het voorstel, stelt De Vries. "Dan zijn er achteraf niet allerlei juridische procedures nodig."

De wildgroei aan wetten die in de loop der jaren is ontstaan, wordt in de Omgevingswet dus aangepakt. Of zoals De Vries het zegt: "Het woud van regels wordt nu eens geharmoniseerd."

Helaas, deze YouTube video is niet meer beschikbaar

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl