Huisartsen willen meer samenwerken

Huisartsen moeten kunnen samenwerken en om dat mogelijk te maken wil de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat de wet verandert. Huisartsen zouden niet meer onder de Mededingingswet moeten vallen, vindt de vereniging, omdat die samenwerking tussen huisartsen verbiedt, net als het gezamenlijk afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. 

De LHV presenteerde vanmiddag een plan aan minister Schippers van Volksgezondheid om de wet aan te passen.

De LHV wil dat de huisartsen worden ondergebracht in een andere wet, de Wet Marktwerking Gezondheidszorg. Daarmee wordt het mogelijk om wettelijke afspraken te maken die specifiek voor huisartsen gelden. Zo moet het mogelijk worden om voor sommige zaken regionale of landelijke afspraken te maken met de zorgverzekeraars.

Minister Schippers is niet van plan om de wet in te trekken. Ze denkt dat de huisartsen moeten proberen om per regio betere afspraken te maken met de verzekeraars.

Spanningen

De relatie tussen de huisartsen en de zorgverzekeraars is al langer gespannen. De dokters vinden dat ze bij de jaarlijkse contractbesprekingen met de verzekeraars steeds meer in de mangel worden genomen. Ze hebben het gevoel dat ze als eenling tegenover de grote verzekeringsmaatschappijen staan en dat ze geen ruimte hebben om te onderhandelen over de zorg aan hun patiënten en de vergoeding die ze krijgen.

De LHV mag niet namens de huisartsen onderhandelen, omdat dan de Mededingingswet overtreden wordt. Die wet is bedoeld om kartelvorming te voorkomen. Vanwege de beoogde marktwerking in de zorg zouden huisartsen onderling moeten concurreren.

Volgens LHV-voorzitter Ella Kalsbeek ziet inmiddels iedereen wel in dat in de huisartsenzorg geen sprake is van concurrentie op prijs en klandizie. "Integendeel, het gaat om een langdurige vertrouwensrelatie tussen patiënt en dokter. En we willen toch ook juist dat artsen samenwerken en kennis delen?"

kalsbeek voor online

Het roer moet om

Begin dit jaar bleek dat honderden huisartsen weigerden het geboden contract te tekenen. Als een huisarts het contract met de zorgverzekeraar niet tekent, kan hij een aantal verrichtingen niet declareren. Daarvoor moeten patiënten dan naar het veel duurdere ziekenhuis.

Uit onvrede over de situatie schreven boze huisartsen het manifest "Het roer moet om". Meer dan tweederde van alle huisartsen (7.800 van de ruim 11.000) heeft dat ondertekend. De huisartsen hebben ook tweemaal om middernacht petities gespijkerd op de deuren van VWS en het kantoor van Zorgverzekeraars Nederland.

STER reclame