Enkele jaren geleden klom een verwarde man in een standbeeld op het Paleis op de Dam ANP

De opvang en zorg van verwarde mensen in Nederland moet worden verbeterd. Het probleem is urgent en moet worden aangepakt, concluderen alle betrokken partijen. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft daarom in de Tweede Kamer een breed plan van aanpak aangekondigd, dat de groei van het aantal verwarde mensen moet tegengaan. Gemeentes krijgen daarbij de regie.

Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg worden er minder mensen opgevangen in instellingen. De bedoeling is dat ze een vorm van zorg thuis krijgen, maar het beeld is dat er meer verwarde mensen op straat belanden.

'Geen relatie'

Schippers zei in een debat in de Tweede Kamer dat de groep verwarde personen lijkt toe te nemen, maar ze vindt het niet rechtstreeks te wijten aan de afbouw van bedden in instellingen.

Ze zei dat de groep verwarde personen heel divers is (verslaafden, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten), met verschillende achterliggende problemen. "We hebben daar zeker de nodige aandacht voor."

Tijdelijke stop

SP en CDA willen dat Schippers tijdelijk stopt met het afbouwen van plekken in instellingen, zolang de zorg thuis nog niet voldoende op orde is. 

Volgens SP-Kamerlid Leijten moeten de afbouw van plaatsen en opbouw van thuiszorglocaties communicerende vaten zijn. "Nu zijn het lekkende vaten."  

Bruins Slot (CDA) wijst de minister erop dat de Rekenkamer gisteren stelde dat het kabinet onvoldoende aandacht heeft voor de uitvoering van sommige plannen. Ze wilde tijdens het debat weten wat erop tegen is om tijdelijk een pas op de plaats te maken. Kamerlid De Lange van regeringspartij VVD wil dat de minister met zoiets belangrijks juist doorpakt en niet stilstaat. 

Leijten: waarom kan er niet één jaar een stand-still zijn?

Een plan van aanpak aan de ene kant en aan de andere kant de druk op de beddenafbouw, dat gaat niet werken.

SP-Kamerlid Leijten

Onderzoek naar knelpunten

Minister Schippers reageerde dat ze voorlopig niet van plan is om de vermindering van bedden in instellingen stop te zetten. Ze wil eerst onderzoeken waar de knelpunten zitten, omdat er grote regionale verschillen zijn en kijken waar het wel goed gaat.

Nog voor de begrotingsbehandeling, eind september, moet het plan van aanpak klaar zijn. Daarbij wordt gekeken naar steden als Amsterdam en Den Haag, waar de opvang wel goed loopt, zegt Schippers.

STER reclame