Saskia Stuiveling bij het aanbieden van de stukken voor verantwoordingsdag
NOS Nieuws

Rekenkamer: invoering nieuw pgb-systeem onzorgvuldig

De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met het nieuwe systeem voor het uitbetalen van pgb's.

President Stuiveling van de Rekenkamer kondigde dat aan in de stukken op Verantwoordingsdag. Ze kijkt daarin terug op de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar. Volgens de Rekenkamer is de invoering van het nieuwe systeem voor de pgb's niet zorgvuldig verlopen.

Stuiveling benadrukte dat de besluiten over veranderende regels laat zijn genomen en dat de "gegevensoverdracht die cruciaal is om tot een juiste uitbetaling aan pgb-gerechtigden over te gaan niet goed is voorbereid".

Volgens haar heeft het ministerie van VWS duidelijke signalen onvoldoende herkend, hoewel het er door verschillende partijen op is gewezen dat er grote risico's bestonden bij de invoering. Toen het ministerie in april vorig jaar meer regie ging voeren, was dat te laat om de problemen op tijd te kunnen oplossen, vindt Stuiveling.

Geen goed beeld

Ook het ministerie van Sociale Zaken en de SVB hebben volgens de Rekenkamer steken laten vallen. Sociale Zaken had geen goed beeld van de stand van zaken bij de SVB en de SVB zelf had moeten aangeven dat invoering per 1 januari 2015 niet zou lukken.

Stuiveling vindt dat de benodigde gegevens laat bij de SVB zijn aangeleverd en niet snel goed genoeg zijn verwerkt.

Belastingdienst

De Rekenkamer plaatst ook kanttekeningen bij verschillende andere onderdelen. Volgens Stuiveling vraagt het oplossen van knelpunten in de uitvoering van beleid extra aandacht van het kabinet. "De Belastingdienst kan veranderingen in fiscale regels ternauwernood aan door verouderde ICT, het lukt Defensie niet om voldoende werkend materiaal over te houden om geoefend te blijven voor het brede palet aan taken."

Het was het laatste verslag op Verantwoordingsdag onder leiding van Stuiveling. Over een week gaat ze met pensioen.

Rekenkamer: invoering PGB onzorgvuldig

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl