Er gaat extra geld naar defensie
NOS Nieuws

Extra geld naar defensie en zorg

De regeringspartijen willen extra geld uittrekken voor defensie en zorg. De precieze bedragen staan nog niet vast, maar volgens Haagse bronnen wordt er gepraat over 250 miljoen euro volgend jaar oplopend tot 375 miljoen de jaren erna, voor elk van beide sectoren. Meer geld voor defensie is met name een wens van de VVD; dat meer middelen voor de zorg worden uitgetrokken, gebeurt vooral op verzoek van de PvdA.

Over extra geld voor defensie wordt al tijden gepraat. Vorig jaar nam de Tweede Kamer op voorspraak van de SGP een motie aan waarin werd aangedrongen op verhoging van het budget. En onlangs pleitte een groep oud-politici uit verschillende partijen ervoor zeker anderhalf miljard euro meer in defensie te steken. Het lijkt dus aanzienlijk minder te worden.

Wapens

VVD en PvdA willen het geld voor defensie in de eerste plaats besteden aan verbetering en onderhoud van wapensystemen en het op peil houden van de munitievoorraden.

Wat de zorg betreft gaat het extra budget vooral naar verpleeghuizen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl