Schade na de zogenoemde Facebook-rellen in Haren ANP

Ouders moeten niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door kinderen van 14 tot 18 jaar is veroorzaakt. De Eerste Kamer heeft een initiatiefwet van het CDA met grote meerderheid verworpen. 

Ouders zijn al aansprakelijk voor de schade die kinderen tot 14 veroorzaken. Oudere minderjarigen moeten zelf opdraaien voor vernielingen, maar hebben daar vaak niet de middelen voor. 

Dat leidt ertoe dat slachtoffers de schade niet altijd kunnen verhalen. Het CDA wilde daar verandering in brengen, maar kreeg in de Eerste Kamer alleen steun van de PVV.  

Veel fracties zeiden grote twijfels te hebben bij het wetsvoorstel, dat al negen jaar onderweg is. Zij wezen erop dat ouders niet altijd verweten kan worden dat hun kind zich schuldig maakt aan vandalisme. 

STER reclame