Standbeeld Cornelis Lely bij Den Oever
NOS Nieuws

Een nieuwe jas voor de oude Afsluitdijk

De Afsluitdijk krijgt een flinke renovatie. Vanmiddag maakt minister Schultz van Haegen de plannen bekend. De 32 kilometer lange dijk voldoet niet aan de huidige eisen. "Het is op zich al heel bijzonder dat de Afsluitdijk na 83 jaar nog in de oorspronkelijke staat functioneert en al die tijd Nederland tegen stormen heeft beschermd." Lukas Meursing, plaatsvervangend projectleider de Afsluitdijk, is duidelijk trots op dit icoon van de Nederlandse strijd tegen het water.

Ze hebben het destijds zeer degelijk aangelegd.

Lukas Meursing, Rijkswaterstaat Midden Nederland

Meursing vindt het bijzonder dat er nu pas een grootschalige renovatie komt. Het gaat niet zozeer om de hoogte van de Afsluitdijk. Die is dik in orde. "Ze hebben hem destijds zeer degelijk aangelegd", aldus Meursing.

Maar de dijk moet wel verstevigd worden, zodat hij niet doorbreekt bij een zware storm. Wel mag er water overheen slaan, want achter de dijk ligt immers geen land maar het IJsselmeer. Ook worden de sluizen aangepakt. Die voldoen niet aan de huidige normen.

De versterking is ook aanleiding geweest voor betrokken provincies, gemeenten en waterschappen om plannen te lanceren om het gebied aantrekkelijker te maken.

Vissen

In het oog springt de vismigratierivier. De Afsluitdijk is nu nog een onneembare hindernis voor trekvissen. Maar door een opening te maken in de Afsluitdijk kunnen vissen vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer zwemmen en andersom.

Afsluitdijk krijgt vismigratierivier

Auto's razen met 130 km per uur over de Afsluitdijk. Direct daarnaast ligt het fietspad, wat fietsen hier niet aantrekkelijk maakt. Daar komt verandering in. Het fietspad komt grotendeels aan de waddenkant te liggen, waardoor de snelwegherrie minder is en fietsers uitzicht hebben op het UNESCO-werelderfgoed dat de Waddenzee is.

Blue Energy

Er zijn plannen om op een innovatieve manier stroom op te wekken. Een voorbeeld daarvan is Blue Energy. In Breezanddijk draait een testopstelling. Hier winnen ze energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water.

Het is een greep uit het 'Ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de Afsluitdijk'. Tot nu toe is er opmerkelijk weinig protest tegen de plannen. Het hele dossier ligt de komende weken ter inzage. De verwachting is dat de werkzaamheden bij de Afsluitdijk in 2022 klaar zijn. Kosten: bijna 882 miljoen euro.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl