ANP

Uberpop blijft verboden. Volgens staatssecretaris Mansveld voldoet de taxidienst niet aan de eisen. 

Ze is wel van plan de regels voor taxi's in het algemeen te versoepelen. Mansveld wil overbodige regels schrappen en innovatie bevorderen. Zo moet het makkelijker worden voor nieuwe aanbieders om op de markt te komen. 

Maar de staatssecretaris benadrukt dat Uberpop illegaal blijft, ook na aanpassing van de regels. Een uitzonderingspositie voor Uberpop leidt volgens haar tot oneerlijke concurrentie en "verstoring van het gelijke speelveld". Dat Uberpop-chauffeurs voortaan ook met een chauffeurskaart gaan rijden, vindt ze een stap in de goede richting, maar niet genoeg.

Ritbon

In de plannen van Mansveld vervalt de verplichting om een ritbon aan de klant te geven, ook als die daar geen behoefte aan heeft. Ook hoeft de chauffeur geen papieren taxivergunning en tariefkaart meer bij zich te hebben, nu daar digitale alternatieven voor zijn. 

Verder is een taximeter in de auto niet langer verplicht als van tevoren afspraken zijn gemaakt over de ritprijs. En het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning vervalt. Volgens de staatssecretaris mag van een ondernemer worden verwacht dat hij de regels kent en dat hij een minimaal pakket aan vaardigheden heeft.  

Experimenten

De staatssecretaris wil ook experimenten om de combinatie van openbaar vervoer, fiets en taxi te verbeteren. Ze denkt daarbij aan taxi's in dunbevolkte regio's waar geen bussen rijden. 

Of een taxirit goedkoper kan worden, moet over een jaar bekend worden. Op dit moment loopt een evaluatie van de tarieven. 

Mansveld over taxi's

STER reclame