Extra beveiliging bij de Tweede Kamer
NOS Nieuws

'Kabinet tast privacy aan met aanpak jihadisten'

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, waarmee het kabinet de nationale veiligheid wil beschermen, is vooral symptoombestrijding. Dat is de conclusie van het College voor de Rechten van de Mens, dat een aantal wetsvoorstellen heeft bestudeerd.

Het college vindt het goed dat Nederland in actie komt tegen mensen die radicaliseren, maar de wetsvoorstellen zouden onder meer onvoldoende rechtsbescherming bieden.

Gebiedsverbod

Het college heeft drie wetsvoorstellen bekeken. "Bij alle drie ontbreekt er een analyse van het kabinet over wat precies de oorzaken van radicalisering zijn en hoe je terroristische dreigingen moet afwenden." Daardoor is volgens het college niet duidelijk waarvoor en voor wie de maatregelen precies zijn bedoeld.

Zo kan de minister aan iemand een gebiedsverbod of persoonsverbod opleggen. "Normaal gesproken zou je eerst aan de rechter vragen of die kan toetsen of iemand daadwerkelijk schuldig is en neem je daarna maatregelen", stelt het college. In het wetsvoorstel krijgt de minister of gemeente al ruimte om allerlei maatregelen te nemen, zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen.

Volgens het college is daardoor de kans groter dat je mensen straft die misschien onschuldig zijn.

Stigmatisering

Daarnaast waarschuwt het college voor mogelijke stigmatiserende effecten van de wetsvoorstellen op migrantengroepen met een islamitische geloofsovertuiging. Mensen die bijvoorbeeld naar familie in Turkije willen afreizen, kunnen door de maatregelen worden neergezet als potentiële jihadhangers. "Terwijl ze absoluut geen kwaad in de zin hebben."

Het College vraagt het kabinet de wetsvoorstellen te heroverwegen. Ze moeten zorgvuldiger worden vormgegeven, zodat duidelijk is in welke gevallen en op welke personen de maatregelen van toepassing zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl