Topman Dirk Scheringa van DSB Bank ANP

De Nederlandsche Bank (DNB) is niet aansprakelijk voor de schade die spaarders hebben opgelopen door het faillissement van DSB Bank. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die door de curatoren van de failliete bank was aangespannen tegen DNB. 

De curatoren eisten een schadevergoeding, omdat het toezicht van DNB gebrekkig was. Volgens de curatoren had DNB DSB Bank in 2005 geen bankvergunning mogen verlenen, of deze later moeten intrekken. DNB zou fouten hebben gemaakt bij het doorlopend toezicht op de bank van Dirk Scheringa en bij het verstrekken van noodfinanciering in 2009. 

De rechter verwerpt het betoog van de curatoren en de gedupeerden.

Schadevergoeding

De rechter vindt dat uit het faillissement van DSB Bank niet kan worden afgeleid dat DNB fouten gemaakt heeft. "DNB kan niet garanderen dat onder toezicht staande banken niet failliet gaan." Ook is niet gebleken dat DNB in een eerder stadium had moeten begrijpen dat de bankcultuur bij DSB tot een hardere aanpak zou moeten leiden.

Geschokt

De rechtszaak was door de curatoren en drie organisaties van gedupeerden aangespannen. Advocaat William Schonewille, van DSBspaarder.nl is 'geschokt' door de uitspraak. "Er staan beslissingen in het vonnis die ik niet kan uitleggen aan mijn achterban", zegt Schonewille. 

Zo begrijpt hij niet hoe de rechter kan betogen dat het toezicht van DNB "terughoudend en subtiel maar effectief" was, zoals in het vonnis staat. Volgens de redenering van de rechter had DNB niet eerder kunnen weten dat de cultuur bij DSB Bank een hardere aanpak nodig had. "Het toezicht is helemaal niet effectief geweest,"zegt Schonewille. De advocaat gaat met de andere partijen overleggen of de zaak aan het Hof zal worden voorgelegd. "Ik zie legio aanknopingspunten om in hoger beroep te gaan." 

Schadevergoeding 

De curatoren wachten dat overleg af, voordat ze een reactie geven. Eerder lieten ze weten dat DNB een claim kan verwachten van tussen de 600 miljoen en 1,5 miljard euro. Het gaat om spaargeld en de gederfde rente boven de 100.000 euro. Spaargeld tot 100.000 euro werd gedekt door het depositogarantiestelsel.

DSB ging in oktober 2009 failliet. De commissie-Scheltema, die de val van DSB in 2010 onderzocht, oordeelde dat de bank slecht werd geleid, maar ook dat het toezicht door DNB tekortschoot.

STER reclame