Bloedtransfusiedienst Sanquin in Amsterdam
NOS Nieuws

Uitsluiting homo als bloeddonor is discriminatie

Het is discriminerend om seksueel actieve homo's en biseksuelen permanent uit te sluiten als bloeddonor. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het donorselectiebeleid daarom moet worden aangepast.

Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht en de landelijke bloedbank Sanquin blijkt dat permanente uitsluiting niet meer nodig is om de veiligheid van donorbloed te kunnen garanderen. Toch houdt Sanquin vast aan het strenge selectiebeleid; een man die met een andere man seks heeft gehad, mag geen bloed geven. Dat kan niet meer worden gerechtvaardigd, vindt het college.

De zaak bij het College voor de Rechten van de Mens was aangespannen door een homo die graag bloed wil geven.

Antwoord

Minister Schippers liet vorige maand naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit van Maastricht en Sanquin al weten dat homoseksuele mannen die seks hebben gehad met andere mannen mogelijk weer bloed kunnen geven.

Schippers praat met het ministerie van OCW, homobelangenvereniging COC, Sanquin en de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten. Ze komt binnenkort met een antwoord.

Het Europese Hof van Justitie bepaalde vandaag in een andere zaak dat permanente uitsluiting "gelet op de situatie in de betrokken lidstaat gerechtvaardigd kan zijn". Volgens het hof moet aangetoond worden dat homoseksuele mannen een groot risico lopen om infectieziekten te krijgen en dat daarvoor te weinig goede controlemiddelen zijn.

Levensreddend

Bloed kan levensreddend zijn en daarom is bloeddonatie van groot belang, schrijft het College voor de Rechten van de Mens. Als het donorbeleid wordt gewijzigd, is er naar verwachting 2 tot 4 procent meer donorbloed beschikbaar.

Het College voor de Rechten van de Mens, voorheen de Commissie gelijke behandeling, heeft zich tot taak gesteld in Nederland de rechten van de mens te beschermen en de naleving ervan te bevorderen.

Europees Hof

Het Europees Hof van Justitie bepaalde vandaag dat uitsluiting van bloeddonatie in sommige gevallen gerechtvaardigd is. Dan moet wel aangetoond worden dat personen een groot risico hebben om bijvoorbeeld hiv op te lopen. De uitspraak betrof een zaak die een Fransman zes jaar geleden aanspande, omdat hij geen bloed mocht geven vanwege zijn seksuele contact met een man.

Het College voor de Rechten van de Mens zegt in reactie op de uitspraak dat het Hof hier de basisgedachte beschrijft, die geldt in de meeste lidstaten. "Waar het bij onze uitspraak om gaat is dat er nieuwe inzichten zijn, op basis van het onderzoek in Maastricht. De laatste onderzoeksresultaten moeten leidend zijn."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl