Een bus van Qbuzz
NOS Nieuws

Schandaal rond ov-aanbesteding Limburg

De NS zegt dat bij een intern onderzoek is gestuit op ernstige onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Medewerkers van dochtermaatschappij Qbuzz zouden ongeoorloofd vertrouwelijke informatie hebben ontvangen van een ex-medewerker van concurrent Veolia Transport Limburg.

Twee bestuurders van Qbuzz zijn op non-actief gesteld. Naar een aantal andere medewerkers die bij de aanbesteding betrokken zijn loopt een onderzoek. De medewerker van Veolia, die niet meer bij dat bedrijf werkt, zou per 1 mei in dienst treden bij Qbuzz, maar dat gaat niet door.

Concurrentiebeding

Qbuzz huurde de medewerker van Veolia via een tussenpersoon in. Daarbij werd het concurrentiebeding dat voor de medewerker gold omzeild. Volgens de NS leverde de werknemer Qbuzz gevraagd en ongevraagd informatie over Veolia.

De concessie van de provincie Limburg werd uiteindelijk gegund aan Abellio, waar Qbuzz onder valt.

'Volstrekt onaanvaardbaar'

De NS is geschokt over de uitkomsten. Het bedrijf heeft het Openbaar Ministerie en de provincie van het interne onderzoek (.pdf) op de hoogte gesteld en zegt de eventuele gevolgen te aanvaarden. Ook de concurrenten Veolia en Arriva zijn geïnformeerd.

Een eventueel besluit van de provincie Abellio uit te sluiten van de aanbesteding zal door de NS volledig worden gerespecteerd. Het bedrijf noemt de handelwijze volstrekt onaanvaardbaar, verwerpelijk en tegenstrijdig aan de cultuur waar de NS voor staat.

De NS biedt excuses aan, in het bijzonder aan de provincie Limburg en Veolia.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl