ANP

De schade door de verandering van het klimaat zal de komende jaren fors toenemen. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars op basis van eigen onderzoek. 

Het verbond rekende vier verschillende weerscenario's van het KNMI door om te kijken hoe groot de schade door extreem weer wordt in de komende decennia. In het ongunstigste scenario, hete zomers en zachte, natte winters, krijgen we het vaakst te maken met schade door regen. De schade door extreme hagel verdubbelt in die periode, voorziet het Verbond van Verzekeraars.

Schade per weertype in het 'worst case scenario' van het KNMI in 2085
schade door klimaatverandering

In het negatiefste scenario lopen de kosten door regenschade in 2085 op tot 215 miljoen euro per jaar. De totale kosten als gevolg van weersomstandigheden (regen, hagel, storm) bedragen 315 miljoen euro. 

Op dit moment bedraagt de schade door regen 90 miljoen euro. De totale schade door het weer in het algemeen is 175 miljoen euro. 

Ook in het minst negatieve klimaatscenario zullen de schadekosten door weersomstandigheden op lange termijn oplopen: 109 miljoen euro in 2085. In het lichtste scenario voor de kortere termijn geldt een regenschade van 93 miljoen in 2050.

Het verbond liet schade door overstromingen buiten beschouwing omdat de meeste verzekeringen schade door overstromingen uitsluiten.  

Meer schade betekent meer claims voor verzekeraars en dat is voor hen aanleiding om maatregelen te treffen. "We moeten er rekening mee houden dat we te maken krijgen met meer schade. Dat kunnen we heel goed in een verzekering verwerken, maar dan zal de premie uiteindelijk voor iedereen wel wat gaan stijgen", zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. 

Verschil in regio

Hoe hoog de premie zal zijn, verschilt waarschijnlijk per regio volgens Weurding. "Het kan zo zijn dat door geografische ligging of doordat lokale overheden minder maatregelen nemen, zal blijken dat de schade-impact per regio verschilt. Dat moet nog blijken uit statistieken, maar dat kan dus betekenen dat de premies ook per regio verschillen."

Naast het verhogen van de premies wil het Verbond ook het gesprek aangaan met overheden, waterschappen en ingenieursbureaus om de weerschade in de toekomst te beperken. "Je kunt denken aan het opnieuw bekijken van herinrichtingsplannen; wat kan er gedaan worden om water op te vangen? Maar we moeten ook kijken naar bouwvoorschriften; waar kan er wel of niet gebouwd worden?"  

Grootste schade sinds 2000

Het Verbond van Verzekeraars maakte voor zijn rapport ook een overzicht van de grootste schadekosten van 2000 tot 2013, die verhaald werden bij verzekeraars. Daarin staan in de top-10 weliswaar veel stormen, maar dat hoeft niet te verbazen, zegt woordvoerder Rudi Buis. 

"Zware stormen veroorzaken grote schade, maar dat gebeurt zeg maar één keer in de vijf jaar. Overvloedige regen veroorzaakt op één dag misschien minder schade, maar komt per jaar wel vijf keer voor." In de top-10 van grootste schadeposten van de afgelopen vijftien jaar staat verder ook de vuurwerkramp in Enschede, die natuurlijk niet werd veroorzaakt door natuurgeweld. 

STER reclame