Driekwart van de Nederlanders eet te weinig groente
NOS Nieuws

Allochtonen en ouderen eten gezonder

Ruim driekwart van de Nederlanders eet te weinig groente, fruit en vis. Slechts een kwart van de bevolking haalt de dagelijkse norm. Dat blijkt uit een onderzoek naar de Nederlandse eetgewoonten dat het CBS samen met het RIVM heeft gedaan.

Uit de cijfers blijkt dat vooral jongeren het niet zo nauw nemen met de voedingsrichtlijnen, en dat hogeropgeleiden meer groente en vis eten dan lageropgeleiden.

Vette vis

De Gezondheidsraad adviseert volwassenen om dagelijks 200 gram groente te eten en twee stuks fruit. Ook wordt aangeraden om zeker twee keer per week vis te eten, waarvan minimaal één keer vette vis zoals zalm of haring. Voor jongeren gelden iets lagere normen.

Drie op de tien jongeren voldoen aan de gestelde norm. Naarmate mensen ouder worden, blijkt het voedingspatroon gezonder te worden. Bij de ouderen haalt ruim veertig procent de richtlijn voor fruit en groente. Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat er veel te weinig vis wordt gegeten.

Gezond eten

Allochtonen

Allochtonen blijken gezonder te eten dan autochtonen. Vooral bij groente en vis scoren mensen van buitenlandse afkomst veel beter. Bij de groente zijn het vooral de westerse allochtonen die het gemiddelde omhoog halen; bij de vis doet de niet-westerse allochtoon het weer veel beter. Fruit wordt door autochtonen en allochtonen vrijwel evenveel gegeten.

De gegevens zijn verzameld in de Gezondheidsenquête, die wordt samengesteld door het CBS en het RIVM. Met de cijfers wordt de Leefmonitor opgesteld, die als basis moet dienen voor beleid en wetenschappelijk onderzoek. Waarom driekwart van de Nederlanders te weinig fruit, groente en vis eet, is niet onderzocht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl