ANP

Meer dan de helft van de ziekenhuisfusies van de afgelopen jaren had niet moeten worden toegestaan. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit in een brief aan de Tweede Kamer. 

De NZa berekende de verwachte prijsstijging door fusies van ziekenhuizen. De uitkomst was dat de zorg meer dan 5 procent duurder wordt bij acht van de dertien fusies sinds 2011. 

Toegankelijkheid

Volgens de NZa is 5 procent een verdedigbare grens. Bij een prijsstijging van meer dan 5 procent kan de toegankelijkheid van de zorg in het geding komen en moet een fusie worden afgekeurd.  

De NZa vindt dat er voortaan van tevoren gekeken moet worden of de prijzen door een fusie zullen stijgen, bijvoorbeeld omdat patiënten verder moeten reizen. De zorgautoriteit doet nu vooraf alleen een procedurele toets. 

Minister Schippers zei vorig jaar dat zij zich zorgen maakt over het grote aantal fusies van ziekenhuizen. Volgens haar wordt er te veel gefuseerd "om het fuseren" en niet vanwege de kwaliteit.

STER reclame