ANP

De gemeente Rotterdam wil zelf wiet gaan telen als Den Haag gereguleerde wietteelt toestaat. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de gemeente in eerste instantie de wiet zal gaan telen, vanwege het publieke belang.

Op termijn kan worden bekeken of de teelt aan een marktpartij kan worden overgelaten, zoals een tuinder of een exploitant van coffeeshops. De gemeente zou dan alleen nog toezicht houden en controleren.

Rotterdam is voorstander van een experiment met gereguleerde wietteelt, omdat hiermee criminaliteit zou worden tegengegaan. Gereguleerde teelt komt de leefbaarheid en veiligheid ten goede, stelt het gemeentebestuur. Daarnaast is de teelt nu nauwelijks kwalitatief te controleren, met alle risico's van dien voor de gezondheid van de gebruikers.

Afzienbare tijd

Rotterdam is er klaar voor, staat in de brief aan de gemeenteraad: "Zodra het wettelijk toegestaan is om met gereguleerde wietteelt te starten, kunnen wij binnen afzienbare tijd komen tot een operationele uitvoering." Tot nu toe heeft het kabinet geen plannen om te experimenteren met wietteelt door de overheid.

In de stad zijn zo'n veertig coffeeshops, die maximaal 120 kilo softdrugs per dag verkopen, heeft de gemeente berekend. Om de teelt in eigen hand te nemen is er maximaal 20.000 vierkante meter oppervlakte nodig voor het kweken en daarnaast nog zo'n 10.000 vierkante meter voor het verwerken van de wiet.

STER reclame