ANP Pro Shots

De veiligheid van supporters op de hoofdtribune van NAC Breda is volgens BN De Stem in het geding. Het dagblad heeft twee hoogleraren naar de studies van twee onderzoeksbureaus laten kijken. Er zitten scheuren in de tribune van het Rat Verleghstadion en er is sprake van betonrot.

"De toestand is zorgwekkend", stelt professor Akke Suiker van de TU Eindhoven. Suiker pleit voor een snel onderzoek naar het risico op instorting. "Ik adviseer om op korte termijn de veiligheid en risico's van de tribune nauwkeurig vast te stellen met meer gedetailleerde modellen en aanvullende metingen."

Aanvullende maatregelen zijn op korte termijn niet noodzakelijk.

Wethouder Bernie van der Berg, gemeente Breda

Geen haast

De gemeente Breda maakt vooralsnog geen haast met een onderzoek. "Wij hebben onderzoeken en metingen die aangeven dat op dit moment geen extra maatregelen nodig zijn en dat de veiligheid van het stadion, inclusief de hoofdtribune, bij normaal gebruik niet in het geding is", aldus wethouder Bernie van den Berg.

De gemeente laat nog meer onderzoek doen en verwacht de resultaten daarvan over een half jaar te kunnen presenteren. Van den Berg: "We gaan voortvarend, maar ook zorgvuldig te werk. Het onderzoek wordt idealiter uitgevoerd door een kennisinstituut. Zij hebben echter vaak een vol programma, waarin ruimte moet worden gevonden. 

Er zitten scheuren in de hoofdtribune van het Rat Verleghstadion van NAC Breda ANP Pro Shots

Zorgwekkend

Suiker: "Het is aan de gemeente zelf om beslissingen te nemen aangaande het waarborgen van de veiligheid van het NAC stadion. Ik kan slechts zeggen dat ik de uitkomsten van het rapport zorgwekkend vind."

"Met name het complexe, dynamische gedrag van de tribune dat ontstaat wanneer de supporters massaal juichen bij een goal dient nauwkeurig te worden onderzocht. Dergelijk onderzoek zal ook meer duidelijkheid geven omtrent eventuele constructieve aanpassingen van de tribune", volgens Suiker.

De gemeente Breda maakt zich vooralsnog weinig zorgen, zo laat wethouder Van den Berg weten. "Aanvullende maatregelen zijn op korte termijn niet noodzakelijk."

STER reclame