ANP

Ongeveer honderd asielzoekers hebben vanochtend een gekraakte parkeergarage in Amsterdam Zuidoost, de Vluchtgarage, verlaten. Vanmiddag protesteren zij bij het gemeentehuis. 

Om wat voor mensen gaat het?

De meeste vluchtelingen komen uit Somalië, Libië, Sudan of Jemen. Zij hebben al een lang traject door het Nederlandse juridische systeem afgelegd. Veel van hen zijn uitgeprocedeerd, anderen zijn nog in afwachting van een definitieve uitspraak over hun asielstatus.

Waar komen zij vandaan?

In september 2012 richtte een veertigtal uitgeprocedeerde asielzoekers een tentenkamp op in Amsterdam-Osdorp. Al snel sloten andere vluchtelingen zich bij hen aan. Uiteindelijk telde het tentenkamp ongeveer 130 bewoners. 

Toen het kamp in november van dat jaar werd opgedoekt, vonden de bewoners achtereenvolgens onderdak in de Vluchtkerk, een leegstaand kantoorpand en een voormalige gevangenis. Toen de groep in juli vorig jaar ook daar weg moest, belandde een aantal van hen in de gekraakte parkeergarage. 

De 'Vluchtgarage'-groep is voortgekomen uit de groep vluchtelingen die in 2012 het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp begon ANP

Waar moeten zij nu heen?

Volgens burgemeester Van der Laan kunnen alle uitgeprocedeerde asielzoekers terecht in een 'bed-, bad- en broodvoorziening' van de gemeente. De vluchtelingen vinden dat geen oplossing. Zij kunnen daar alleen 's nachts terecht en zijn gedwongen overdag op straat rond te hangen.

Wie is verantwoordelijk voor het lot van deze mensen?

Naar de letter van de wet zijn dat de uitgeprocedeerde asielzoekers zelf. Zij moeten simpelweg zorgen dat ze Nederland verlaten. In de praktijk blijkt dit meestal niet te werken: veel vluchtelingen willen of durven niet terug naar hun land van herkomst.

Gemeenten moeten het beleid uitvoeren maar willen niet dat deze groep mensen in gevaar komt of problemen of overlast veroorzaakt.

Is er geen structurele oplossing te bedenken voor dit probleem?

Organisaties als Vluchtelingenwerk en Amnesty International vinden dat de Nederlandse overheid zijn internationale verplichtingen niet nakomt en dat ieder mens recht heeft op voedsel en onderdak. Via de 'bed-, bad- en broodvoorziening' vindt de overheid dat het die verplichting ook nakomt.

Het wachten is nu op een uitspraak van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de basisrechten van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers en welke verplichtingen hierbij horen voor de Nederlandse overheid. 

STER reclame