Een bezorgde bewoonster van Park Boswijk in haar appartement
NOS Nieuws

Luxe-appartementen in bosrijke omgeving: nul euro

  • Dik Verkuil

    Researchredacteur

  • Dik Verkuil

    Researchredacteur

Hoogbejaarde eigenaren van serviceflats in Doorn worden door een woningcorporatie en een vastgoedbedrijf onder druk gezet om hun appartement voor een gering bedrag te verkopen. Woningcorporatie Seyster Veste en vastgoedonderneming ABC willen het verouderde appartementencomplex Park Boswijk ombouwen tot een eigentijds huurcomplex voor senioren.

De eigenaren – gemiddeld 87 jaar oud - kunnen hun appartement na verbouwing huren, maar de transformatie moet vooral een nieuwe doelgroep van babyboomers aantrekken. Seyster Veste en ABC Vastgoed willen het complex na renovatie verkopen aan een institutionele belegger.

Eigenaren en hun kinderen spreken van een megalomaan plan. Volgens hen probeert de woningcorporatie winst te maken over de ruggen van kwetsbare ouderen.

Rigoureus ingrijpen is noodzakelijk

Corporatiebestuurder Rob Wassenaar

De corporatie ziet dat heel anders. Bestuurder Rob Wassenberg noemt rigoureus ingrijpen noodzakelijk. Grondige vernieuwing is nodig omdat anders binnenkort niemand er nog wil wonen, zegt hij. Wassenberg noemt het een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de corporatie bij de nieuwbouwplannen betrokken blijft.

Bestuurder Rob Wassenberg

Schitterende plek

Het veertig jaar oude complex bevat 500 appartementen, waarvan er ruim 300 in particulier eigendom zijn. Seyster Veste bezit de overige appartementen en is eigenaar van de grond. De corporatie domineert het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) die verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Het complex staat op een van de meest gewilde locaties van Nederland; een schitterende plek, in de omgeving van landgoederen, parken en bossen. Bovendien sluit de woonvorm aan op de toenemende behoefte van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen.

Naargeestig

Toch slaat het verval sinds een aantal jaren hard toe. Aan de balkons groeit mos, de verf aan de buitenmuren bladdert af en in de gangen hangt een naargeestige sfeer. De leegstand neemt dan ook snel toe.

Van de huurappartementen van Seyster Veste is meer dan 60 procent onbewoond, van het totale complex de helft. Volgens critici is die leegstand niet nodig: een particulier die in de afgelopen jaren 20 appartementen kocht, kreeg ze volgens hen moeiteloos verhuurd. Volgens hen laat Seyster Veste het complex bewust verpauperen.

Schijntje

ABC Vastgoed biedt sinds mei vorig jaar 10.000 euro voor enkele appartementen en 20.000 euro voor dubbele. Een schijntje, want de eigenaren hebben er gemiddeld het tienvoudige voor betaald en er vaak ook nog voor tienduizenden euro’s aan opgeknapt. ABC en de corporatie erkennen dat, maar stellen dat het toch een reëel bedrag is, gebaseerd op de kosten van de opknapbeurt en op de verwachte opbrengst bij verkoop na renovatie.

Volgens Wassenberg is de waarde inmiddels zelfs gedaald tot nul euro. Dat kan kloppen; inmiddels is er een appartement voor die prijs van de hand gedaan.

Cosmetisch

Het plan leidt al een jaar lang tot onrust. Een groep eigenaren en hun kinderen is op zoek gegaan naar een alternatief. Ze verenigden zich achter een plan voor een minder ambitieuze renovatie, waarbij Seyster Veste zou worden uitgekocht.

Maar Seyster Veste weigerde hierop in te gaan. Volgens Wassenberg is het niet meer dan een cosmetisch opknapplan, dat het complex op termijn geen perspectief biedt.

De onrust leidde er wel toe dat Seyster Veste besloot zijn appartementen niet aan ABC te verkopen, maar als eigenaar en verhuurder betrokken te blijven tot het complex weer gezond is.

Ook werd beloofd dat het plan minder grootschalig zou worden, en benadrukt dat bewoners hun appartement niet hoeven te verkopen en te renoveren. Wel werd gewaarschuwd dat ze dan voor 40.000 euro per dubbel appartement mee moesten investeren in de ombouw van de gemeenschappelijke ruimtes van het complex.

Het complex is ongeschikt voor bejaarden 3.0

Directeur Loosen van ABC Vastgoed

De verontruste bewoners en hun erfgenamen werden hierdoor alleen maar gesterkt in hun verzet. Bij een informatiebijeenkomst liepen de emoties onlangs hoog op. Wassenaar waarschuwde de bewoners dat er gezien de massale leegstand ook Syrische asielzoekers in het complex zouden kunnen komen. Directeur Marcel Loosen van ABC Vastgoed hield de aanwezigen voor dat hun complex niets waard is, omdat het ongeschikt is voor “bejaarden 3.0”.

Op 1 mei moet blijken of voldoende eigenaren hun appartement aan ABC willen verkopen. Seyster Veste en ABC hebben een tweederde meerderheid in de VVE nodig om hun renovatieplan te kunnen uitvoeren.

Het is best mogelijk dat ze dat halen, want een deel van de erfgenamen heeft wel degelijk vertrouwen in hen en wil koste wat kost van zijn bezit af. Zij worden namelijk geconfronteerd met enorme vaste lasten door de hoge servicekosten, de pacht van de grond en de bijdrage aan de VVE.

Bodemloze put

Erfgenaam Ingrid de Nooy noemt haar bezit een bodemloze put. Drie-en-een-half jaar geleden overleed haar moeder en sindsdien is ze 15.000 euro per jaar aan vaste lasten kwijt aan het leegstaande appartement. Ze vreest dat het verzet van de bewoners ertoe leidt dat ze nog lang met die schrikbarende kosten opgezadeld blijft zitten.

De tegenstanders van Seyster Veste zijn bang dat ze op den duur sowieso gaan verliezen. Gezien de leeftijd van de bewoners zullen er steeds meer appartementen leeg komen te staan, en steeds meer erfgenamen voor verkoop tegen elke prijs zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl