Festivals kunnen belangrijk zijn bij het aanspreken van een jong publiek ANP

Het kabinet moet jaarlijks 29,5 miljoen euro extra investeren om het cultuurbeleid een draai te geven. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een advies over de toekomst van de cultuur in Nederland.

Het advies, Agenda Cultuur 2017 - 2020 en verder, is in Den Haag in ontvangst genomen door minister Bussemaker. 

Het extra geld is onder meer bedoeld om jongeren en mensen met een niet-westerse achtergrond te trekken, schrijft de raad. Zij zouden te weinig op hebben met de traditionele cultuuruitingen "waarop het overheidsbeleid zich tot nu toe vooral richt". 

Festivals

Daarom moet er wat de raad betreft meer financiële ruimte komen voor festivals, "die zo'n belangrijke rol kunnen spelen bij de verbreding en vergroting van het publiek". 

De Raad voor Cultuur wijst erop dat er de afgelopen jaren "zwaar bezuinigd" is op de cultuursector en dat het nu tijd is voor een beleidsverandering. Dat kan niet kostenneutraal. 

De raad wil verder dat "stedelijke regio's" meer centraal komen te staan in het cultuurbeleid. Zij kunnen een eigen identiteit ontwikkelen en inspelen op de behoeften van de inwoners. 

STER reclame