voormalig ING-bestuursvoorzitter Jan Hommen ondertekent bankierseed
NOS Nieuws

Tuchtrecht voor bankiers gaat in

Het tuchtrecht voor bankmedewerkers gaat vandaag in. Consumenten, bedrijven en banken kunnen een klacht indienen, als ze denken dat een medewerker de gedragsregels voor bankiers overtreedt.

De klacht wordt in behandeling genomen als de beklaagde medewerker de bankierseed heeft afgelegd. Het afleggen van de eed is verplicht voor een groot deel van de bankmedewerkers.

Integer

In de eed staat onder meer dat bankmedewerkers integer en zorgvuldig moeten werken, de klant centraal moeten stellen en vertrouwelijke informatie niet openbaar mogen maken.

Een klacht indienen over het beleid van een bank, bijvoorbeeld als het gaat om beloningen van topbestuurders, is niet mogelijk.

Een tuchtcommissie kan, als een klacht gegrond wordt verklaard, een bankmedewerker sancties opleggen, zoals een berisping, een boete, een verplichte cursus of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal drie jaar. Het tuchtrecht wordt door de banken zelf geregeld. Ze hebben daarvoor een stichting opgericht die volgens de banken onafhankelijk opereert.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl