Een overvolle boot met migranten in een Italiaanse haven na een eerdere oversteek EPA

De Tweede Kamer vindt dat een Europese missie in de Middellandse Zee meer nadruk moet leggen op het redden van levens van vluchtelingen. De EU zou niet alleen moeten toezien op grensbewaking. Een motie daarover van GroenLinks en regeringspartij PvdA werd aangenomen tegen de wens van staatssecretaris Dijkhoff. 

De Kamer roept het kabinet op dit standpunt in te brengen bij de Europese Commissie. Die komt binnenkort met voorstellen voor een nieuw gemeenschappelijk asielbeleid. In de motie staat ook dat er moet worden geïnvesteerd in goede opvang in de regio.  

De motie werd vorige week ingediend in het debat over het VVD-plan om de Europese buitengrenzen te sluiten. Een grote Kamermeerderheid ziet niets in dat voorstel. 

STER reclame