NOS Nieuws

Zorgen over opmars thuisonderwijs

Thuisonderwijs in opmars

Thuisonderwijs is in opmars. Steeds meer ouders zeggen dat er geen school is voor hun kinderen die recht doet aan hun godsdienst of levensbeschouwing. Zij vragen daarom toestemming om hun kinderen thuis les te geven.

Uit een inventarisatie van het ministerie van Onderwijs blijkt dat vorig schooljaar voor 575 kinderen een ontheffing is verleend, bijna een kwart meer dan het jaar daarvoor. Staatssecretaris Dekker vindt dat een ongewenste ontwikkeling. Hij wil de wet aanpassen zodat ontheffingen minder makkelijk worden gegeven.

Salafisten

De discussie over thuisonderwijs laaide onlangs op door een brief van de Rotterdamse wethouder De Jonge aan ouders die een beroep op de vrijstelling hebben gedaan. De Jonge zag vorig schooljaar het aantal kinderen toenemen dat niet meer naar school ging.

Van oudsher wordt thuisonderwijs vooral gegeven door christenen met een specifieke geloofsovertuiging en door aanhangers van het holisme, die vinden dat alles met alles samenhangt. Maar in 2013 werd in Rotterdam ook voor dertien kinderen vrijstelling gevraagd die een andere achtergrond hadden. Hun ouders zijn aanhangers van het salafisme, een strenge uitleg van de islam.

De Jonge besloot vanwege de groei van het aantal verzoeken alle betreffende ouders een brief te sturen waarin hij hen oproept voor een gesprek. Hij schreef in die brief dat hij eigenlijk wil dat ieder kind naar school gaat. De Jonge vindt het zorgelijk dat er geen enkele vorm van toezicht is op thuisonderwijs.

Inventarisering

Landelijk wordt wel bijgehouden hoe vaak om een vrijstelling is gevraagd, maar niet op basis van welke levensovertuigingen. Uit een rondgang van de NOS langs verschillende gemeenten blijkt inderdaad dat salafisten steeds vaker van de vrijstellingsregeling gebruikmaken.

Maar zo'n groei als in Rotterdam blijkt verder nergens. In Utrecht gaat het om twee kinderen en in Den Haag om één kind. In de gemeente Amsterdam volgen 33 kinderen thuisonderwijs. Maar in de meeste gevallen gaat het om ouders die holistisch leven.

Internet

Carry Roozemond is voorzitter van Ingrado, de organisatie van leerplichtambtenaren. Zij herkent de gestage toename van het aantal ouders dat gebruikmaakt van de vrijstelling. Een kwalijke ontwikkeling vindt zij, omdat wat haar betreft ieder kind naar school moet.

Net als de Rotterdamse wethouder De Jonge wijst zij erop dat er in Nederland geen toezicht is op thuisonderwijs. Het grondwettelijk recht op onderwijs kan dus volgens haar niet worden gegarandeerd.

Volgens Roozemond is het dankzij internet eenvoudig geworden om van de uitzonderingsregel gebruik te maken. Mensen kunnen op diverse sites voorbeeldformulieren vinden om vrijstelling aan te vragen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl