Hulpverleners bij de woning van een verwarde man ANP

Een aantal organisaties maakt zich zorgen over de toename van het aantal verwarde mensen in Nederland. Het gaat om het ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Federatie Opvang en de organisatie voor schuldhulpverlening.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft met deze organisaties gesproken naar aanleiding van een recent aantal ernstige incidenten met verwarde mensen. Deze incidenten hebben een "significante impact gehad op de samenleving", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. 

Onrust in de wereld

Een oorzaak voor deze toename is niet te achterhalen. "Mogelijk spelen de onrust in de wereld, de economische crisis, de aandacht in de media of onzekerheden over veranderingen in de langdurige zorg een rol", stelt de minister. 

Er is volgens haar nu geen direct verband te leggen met de zogeheten ambulantisering in de GGZ, dat betekent dat psychiatrische patiënten vaker thuis dan in een instelling moeten genezen. Dit moet volgens Schippers worden onderzocht. 

Verbetervoorstellen

Schippers is voorlopig niet van plan om extra maatregelen te nemen. Ze wil wel dat de "gehele zorgketen rondom verwarde mensen in kaart wordt gebracht om verbetervoorstellen" aan te laten dragen. 

Ze wijst er ook op dat "niet iedere GGZ-patiënt verward is, overlast veroorzaakt en een gevaar vormt voor de samenleving".

STER reclame