Zijlstra: misschien wel wisselende coalities

VVD-fractievoorzitter Zijlstra denkt dat "in het versnipperde politieke landschap" misschien wel met wisselende coalities moet worden gewerkt. Dat zegt hij nu de coalitie samen met D66, ChristenUnie en SGP geen meerderheid meer lijkt te halen in de Eerste Kamer. 

Hij benadrukt dat er nu zes partijen zijn die tussen de 10 en 15 procent van de stemmen hebben. "Dat betekent dat geen van die partijen zich meer aan zijn verantwoordelijkheid kan onttrekken." De VVD wil ook weer gaan praten met het CDA. "Uiteindelijk moet het land worden geregeerd."

Partijleider Samsom van coalitiepartner PvdA wijst erop dat de coalitie al eerder met andere partijen meerderheden in de Eerste Kamer heeft gezocht: "Dat blijven we doen. Hoe de invloed precies uitvalt, hangt van de samenstelling af." Hij benadrukt dat de coalitie in de Tweede Kamer nog steeds een meerderheid heeft.

Een dag na de Provinciale Statenverkiezingen kwamen veel fracties in de Tweede Kamer bij elkaar. Bij sommige was er taart om de overwinning te vieren, bij andere waren er vooral sombere gezichten. 

Volgens PVV-leider Wilders kan de uitslag voor het kabinet niet anders betekenen dan "een enkele reis naar de koning". Nederland heeft volgens hem een signaal gegeven omdat de coalitie fors verloren heeft.

Wilders zegt te denken dat hij alleen staat in zijn standpunt. "Want iedereen lijkt te willen gedogen." Maar het lijkt hem geen goed idee als het kabinet voor elk voorstel een meerderheid moet zoeken bij allerlei partijen. 

Tandje erbij 

SGP-leider Van der Staaij vindt dat niet zo'n probleem. "Sterker nog. Het is eigenlijk wel mooi als je niet met een krappe meerderheid kunt volstaan, maar een royale meerderheid nodig hebt. Uiteindelijk is democratie niet met de krapst mogelijke meerderheid je zin doordrijven, maar met een zo breed mogelijk draagvlak goede plannen neerzetten."

Pechtold van D66 zegt dat er nog voor de zomer plannen moeten worden gemaakt. "Want we moeten met Prinsjesdag over het volgende begrotingsjaar gaan beslissen en dat betekent dat je snel met ideeën moet komen. Dus Rutte, neem de regie en vertel maar met wie."

Ruimte 

ChristenUnie-leider Slob zegt dat de uitkomst voor het kabinet betekent dat er "een tandje bij zal moeten" om steun te verwerven in de Eerste Kamer. Hij zegt dat het nu al hard werken was om steeds de ChristenUnie en de andere 'gedoogpartijen' te overtuigen. 

Voor GroenLinks verandert er niet zoveel, aldus partijleider Van Ojik. "Als er politieke ruimte is zullen we proberen die te benutten om effectieve resultaten te boeken. Bijvoorbeeld als het gaat om sociale politiek en vergroening."

Roer om 

Buma van het CDA vindt dat het kabinet de koers moet wijzigen om steun van zijn partij te krijgen. En SP-leider Roemer vindt dat het kabinet "zijn insteek van koers houden" moet loslaten. "Het roer moet om."

STER reclame