ANP

Levenseindekliniek opnieuw berispt wegens onzorgvuldigheid

tijd van publicatie

De Levenseindekliniek is berispt wegens onzorgvuldig handelen bij het verlenen van euthanasie aan een negentigjarige vrouw. Het is de vierde keer in een jaar tijd dat de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie de Levenseindekliniek op de vingers tikt vanwege een onzorgvuldige afweging door de euthanasiearts.

Tot dusver heeft dat niet geleid tot een gerechtelijke vervolging. 

In een reactie op deze uitspraak laat de Levenseindekliniek weten af te willen van de term "onzorgvuldig". Die kwalificatie zou de indruk kunnen wekken dat er onnauwkeurig wordt gewerkt in de kliniek, staat er op de website. Volgens de kliniek gaat het in werkelijkheid om "procedurele onvolkomenheden".   

Gezondheidsklachten

De toetsingscommissie meldt dat het in de meest recente zaak ging om een hoogbejaarde patiënte die kampte met een toenemend aantal gezondheidsklachten. Ze zag slecht, at nauwelijks meer vanwege darmproblemen, sliep slecht vanwege rugpijn en kon het huis niet meer uit.

Ze zag af van verdere behandeling en ervoer haar situatie als uitzichtloos. De vrouw had haar huisarts herhaaldelijk om euthanasie gevraagd. Die verwees haar naar de Levenseindekliniek, omdat hij vond dat er geen sprake was van terminaal lijden.  

In de Levenseindekliniek werd vastgesteld dat de vrouw een "vrijwillig en weloverwogen verzoek" tot euthanasie had gedaan, maar de tweede arts die er volgens de regels werd bijgehaald, vond dat er een geriater moest worden ingeschakeld. Toen de patiënt zich hiertegen verzette, concludeerde ook de tweede arts, "na aanvankelijke aarzeling", dat aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan. 

Lichtvaardig

De commissie vindt dat de arts van de Levenseindekliniek zich "te lichtvaardig" heeft neergelegd bij de weigering van de patiënt om een geriater te zien. Zij heeft volgens de commissie niet voldoende kunnen onderbouwen dat er sprake was van uitzichtloos lijden. Ook heeft de arts onvoldoende doorgevraagd naar de redenen waarom de controlerende arts in tweede instantie instemde met het verzoek tot euthanasie. 

De Levenseindekliniek werd in 2012 opgericht om euthanasie te verlenen aan patiënten als de eigen huisarts dat weigert. Vorig jaar hebben 232 mensen via de Levenseindekliniek euthanasie gekregen.  

De kliniek zegt het aantal van vier berispingen van de toetsingscommissie eerder te beschouwen als "een bevestiging van onze zorgvuldigheid dan als bewijs van het tegendeel", gezien de ingewikkelde hulpvragen van patiënten.  

STER reclame