Prinses Amalia tijdens de fotosessie in Lech in 2014 ANP

De toekomstige koningin van Nederland heeft zich voor het komend schooljaar aangemeld als leerling van een Haags gymnasium. Binnenkort sluiten de aanmeldingstermijnen voor de scholen van het voorgezet onderwijs. Tot dat tijdstip wil de 11-jarige Amalia, Prinses van Oranje, nog even geheim houden naar welke school zij gaat.

Zij – en niet alleen zij - is bang voor de aanzuigende werking van haar schoolkeuze. Dat zei koning Willem-Alexander tijdens zijn staatsbezoek aan Denemarken deze week. Onlangs heeft de koning nog eens herhaald het belangrijk te vinden dat Amalia "een zo normaal mogelijk leven kan leiden", ook tijdens haar middelbare schooltijd. De vraag is hoe normaal zo normaal mogelijk voor haar kan zijn.

Gelet op de open dagen die de Prinses van Oranje met het oog op haar schoolkeuze heeft bezocht, is het vrijwel zeker dat Amalia, een vlotte leerling, brugklasser wordt van een gerenommeerd Haags gymnasium. Die scholen staan in de rij om onderwijskundig hofleverancier te worden.

Kanshebbers

Ze hebben wachtlijsten, dus normaal gesproken moet er worden geloot. Maar dat geldt niet voor de prinses van Oranje. De enige wachtlijst die leden van het Koninklijk Huis kennen, is die van de troonsopvolging.

De meeste kans maken het Christelijk Gymnasium Sorghvliet en het openbaar Gymnasium Haganum; allebei categorale gymnasia. Derde in de rij is het openbare Maerlant –Lyceum. Dat heeft - behalve een gymnasium - ook een atheneum en een havo-opleiding.

Het Vrijzinnig-Christelijke Lyceum lijkt weinig kans te maken. Op deze school, die ook een atheneum en havo heeft, zaten Willem-Alexander en zijn broers Friso en Constantijn. De koning, een lastige puber, maakte als enige de school niet af. Hij moest naar een Engelse kostschool, het Atlantic College in Wales, en haalde daar zijn diploma.

Privacy

Alle middelbare scholen die voor Amalia geschikt worden geacht, zijn smalle (géén VMBO), kleine (zo’n 800 leerlingen), witte (weinig allochtonen), eminente (goede onderwijsopbrengsten) en dure (hoge ouderbijdragen) scholen. Allemaal ook hebben ze een breed onderwijspakket en een scala aan cultureel getinte buitenschoolse activiteiten in de aanbieding.

De schoolgidsen leren dat de verschillen tussen de christelijke en de openbare scholen niet groot zijn. 

Op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet beginnen ze de schooldag met een stukje uit de Bijbel en is godsdienst of levensbeschouwing een verplicht vak. Maar net als bij de andere scholen zijn de grondslagen ook hier ruim geformuleerd, met als kern respect voor iedereen en een sociale levensoriëntatie.

Een ‘normale’ middelbare schooltijd zit er voor Amalia – en voor haar medeleerlingen – hoe dan ook niet in. Omwille van veiligheid en privacy moeten er tal van ingrijpende maatregelen worden getroffen. Zoals bijvoorbeeld strikte afspraken over het gebruik van smartphones en sociale media. Dat speelde in de middelbare schooltijd van koning Willem-Alexander nog geen rol.

STER reclame