Lijsttrekker Faber en partijleider Wilders benadrukken dat er geen regels zijn overtreden.
NOS Nieuws

Zoon Faber maakte ook PVV-site Eerste Kamer

De zoon van PVV-Eerste Kamer-lijsttrekker Faber heeft ook de PVV-website in de senaat gemaakt en onderhouden. Dat heeft Faber bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws.

Faber kwam onlangs in opspraak, omdat ze voor partijwerkzaamheden in Gelderland een bedrijf had ingehuurd waarvan haar zoon mede-eigenaar is. Faber zelf zei daarover dat ze geen regels heeft overtreden, maar dat het niet handig was. Ze kondigde aan dat ze het bedrag zou terugbetalen om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Provinciale Staten van Gelderland wijdden er vorige week een vergadering aan.

Werk gestopt

Faber zei vandaag dat ze geen regels van de Eerste Kamer heeft overtreden, dat er niets fout is gegaan en dat uit het reglement van de Eerste Kamer blijkt dat ze iedereen mag inhuren van haar eigen keuze.

PVV-voorman Wilders noemde vandaag het inhuren van de zoon voor de PVV-Eerste Kamersite onhandig. "Ik ga ervan uit dat dit soort grappen nu voorbij zijn." Maar ook hij benadrukte dat er geen regels zijn overtreden.

Faber: niets fout gegaan
Wilders vindt het niet handig

Fabers zoon is inmiddels met de werkzaamheden gestopt. Op de vraag of ze het geld zal terugbetalen, antwoordde ze tegenover RTL dat dat niet aan de orde is. In de regels komen geen bepalingen voor over familieleden. "Iedere fractie heeft het recht op eigen naam met een medewerker naar eigen keuze een schriftelijke arbeidsovereenkomst dan wel dienstverleningsovereenkomst aan te gaan", staat in de 'Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer'.

Nieuwe regels

De Eerste Kamer ging net vandaag akkoord met nieuwe integriteitsregels. In het Reglement van Orde waren daarover tot nu geen aparte bepalingen, maar een overgrote meerderheid stemde in met het opnemen van een speciaal hoofdstuk daarover. Alleen de PVV was tegen: die vindt integriteit vooral een zaak van de partijen zelf.

Volgens het nieuwe reglement moet ieder Eerste Kamerlid erop toezien dat zijn 'andere belangen' er niet toe leiden dat hij zijn functie op een oneigenlijke manier uitoefent. Ook wordt een bepaling opgenomen over een geschenkenregister. Voortaan moeten leden het opgeven als ze een geschenk van meer dan 50 euro ontvangen. De Tweede Kamer heeft een soortgelijke regel al langer, maar in de senaat ontbrak hij.

Met de wijzigingen komt de senaat tegemoet aan aanbevelingen van de Group of States against Corruption van de Raad van Europa. Die vond dat Nederland een effectief systeem heeft om integriteit onder parlementariërs te waarborgen, maar zei ook dat er meer formele afspraken moesten komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl