NOS Nieuws

Hoe duur is jouw waterschap?

Morgen kan niet alleen worden gestemd voor de Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Jaarlijks betaalt een huishouden honderden euro's aan heffingen aan het waterschap. Bij het stemmen gaat het er dan ook vooral over waar dat geld aan moet worden besteed.

Een gezin met een eigen huis van 2 ton is bij het waterschap Roer en Overmaas het goedkoopst uit: 222,37 euro. Dat gezin is het meeste geld kwijt als het besluit te verhuizen naar Delfland: 451,68 euro.

Waterschapsbelasting (exclusief wegenheffing), bron: Unie van Waterschappen

Waterschap Waterschapsbelasting in 2015 Ontwikkeling t.o.v. 2014
Delfland 451.68 +2.1%
Hunze en Aa's 401.61 +2.7%
Reest en Wieden 386.50 -1.2%
Hollands Noorderkwartier 371.07 +2.2%
Fryslân 367.55 +2.5%
Noorderzijlvest 356.96 +0.7%
Zuiderzeeland 351.35 -1.1%
Scheldestromen 340.47 +4.7%
Groot Salland 339.53 +1.2%
Rivierenland 327.15 +2.5%
Hollandse Delta 323.78 +5.1%
Schieland en de Krimpenerwaard 308.07 +1.7%
De Stichtse Rijnlanden 300.64 +2.8%
Amstel, Gooi en Vecht 299.02 +1.6%
Rijnland 298.40 +1.3%
Vechtstromen 282.97 +2.0%
Brabantse Delta 271.68 +1.8%
Aa en Maas 265.01 -0.1%
Peel en Maasvallei 255.19 -1.2%
Rijn en IJssel 249.07 +3.9%
Vallei & Veluwe 241.48 +1.9%
De Dommel 223.14 +3.2%
Roer en Overmaas 222.37 -0.3%
Gemiddelde (gewogen) 309.93 +1.9%

Verschil in waterhuishouding

Volgens Corine Hoeben van het COELO, dat onderzoek doet naar lokale lasten, vallen de verschillen met name te verklaren door de waterhuishouding van de verschillende waterschappen: "Dat is historisch zo gegroeid. Burgers betalen voor de watersystemen in hun eigen omgeving."

"Het maakt veel uit of er flink gepompt moet worden om de voeten droog te houden of als het water vanzelf naar beneden stroomt. Daarnaast maakt het uit of er bijvoorbeeld veel rivieren door een gebied lopen."

Wel wat te kiezen

Hoewel het grootste deel van de kosten dus vastligt, valt er volgens Hoeben morgen nog wel wat te kiezen, ook als het gaat om de kosten van de waterschappen.

Zo denken de partijen verschillend over hoeveel er besteed mag worden aan de natuur. Daarnaast verschillen ze van mening over de verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven.

Flink duurder

De lasten zijn de laatste jaren ook flink gestegen. Uit cijfers die het CBS gisteren publiceerde valt op te maken dat de waterschappen ruim 21 procent meer aan heffingen binnenkrijgen dan zes jaar geleden. Voor dit jaar komt de stijging uit op gemiddeld 2,6 procent.

Hoeben onderzocht de kosten van de waterschappen: "Wat opvalt is dat ook de prijsontwikkeling per waterschap sterk verschilt. In sommige waterschappen zijn mensen de afgelopen jaren meer dan 10 procent meer gaan betalen, in andere juist minder. Een grote stijging heeft vaak te maken met de constatering dat er bijvoorbeeld een groot onderhoudsproject nodig is."

Dit jaar stegen de lasten in Hollandse Delta procentueel gezien het meest: met 5,1 procent tot 323,78. In Peel en Maasvallei en Reest en Wieden daalden ze juist met 1,2 procent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl