NOS Nieuws

Leraren willen actie tegen radicalisering op scholen

Hoe kunnen scholen radicalisering onder jongeren tegengaan?

Leraren in heel Europa roepen op tot actie tegen de toename van radicalisering op scholen. Vertegenwoordigers uit het onderwijs uit bijna alle EU-landen hebben een manifest opgesteld met een plan van aanpak.

Het manifest wordt gepresenteerd in aanloop naar een bijeenkomst van de EU-ministers van Onderwijs. Die vergaderen morgen in Parijs onder meer over de aanpak van radicalisering op scholen en andere onderwijsinstellingen.

Belangstelling voor IS

De ondertekenaars van het manifest adviseren vooral in gesprek te gaan met scholieren die zich mogelijk laten verleiden door propaganda van onder meer Islamitische Staat. Leraren merken dat de belangstelling voor IS en jihadisme onder de leerlingen toeneemt. Ook horen ze scholieren vaker provocerende uitspraken doen over radicalisering.

Direct ingrijpen en zulke uitspraken veroordelen heeft weinig zin, stellen de onderwijzers in het manifest (.pdf). Het is volgens hen effectiever om de dialoog aan te gaan en de leerlingen al in een vroeg stadium te wijzen op de mogelijke gevolgen van radicaal gedrag.

Docenten moeten snappen dat niet elke baard een jihadi is.

Steven Lenos, RadarAdvies

"Dit manifest is een belangrijk gebaar vanuit het onderwijs", zegt Steven Lenos van bureau RadarAdvies, dat nauw betrokken is bij het opstellen van het manifest. "Scholen laten hiermee zien dat er meer aandacht nodig is voor radicalisering. Er zijn al veel scholen die dit probleem onderkennen, maar die hebben wel steun nodig."

Lenos benadrukt dat docenten getraind moeten worden om radicalisering op scholen te kunnen herkennen. "Niet elke baard is een jihadi. Docenten moeten onderscheid kunnen maken tussen strenggelovigen en extremisten."

'Scholen kunnen een belangrijke rol spelen bij deradicalisering'

Scholen staan niet alleen voor de aanpak van radicalisering, maar zijn wel een belangrijke speler, zegt Lenos. "Er zijn veel jonge moslims in Nederland die het idee hebben dat ze niet thuishoren in dit land. Het gaat om een hele generatie. We moeten ze bijbrengen dat ze juist wel hier thuishoren, en niet bij IS. Scholen kunnen dat als geen ander, maar die moeten daarvoor dan wel de gelegenheid krijgen. Met dit manifest vragen de docenten dan ook om meer tijd, lesmateriaal en scholing."

Geronseld

De afgelopen jaren reizen vanuit Europa steeds meer kinderen af naar Irak en Syrië om zich aan te sluiten bij radicale islamitische groeperingen. In Nederland heeft de Raad voor de Kinderbescherming zeker vijftien jongeren in beeld gehad die zelfstandig plannen maakten voor een jihadreis. Vaak werden deze kinderen op school geronseld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl