Bonden roepen politiemensen op om minder bekeuringen uit te schrijven
NOS Nieuws

Politie deelt minder boetes uit vanwege cao-conflict

De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. De bonden NPB, ACP, ANPV en VMHP roepen hun leden op om vanaf morgen alleen nog bekeuringen uit te delen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing.

De bonden hadden minister Opstelten tot 18.00 uur de tijd gegeven om met een hoger cao-bod te komen. Volgens het ultimatum moest de minister in ieder geval met nieuwe voorstellen komen voor meer loon, voor het veiliger en gezonder maken van het politiewerk en voor een goed vroegpensioenbeleid bij de politie.

Moeizaam overleg

Het overleg over een nieuwe cao verliep zo moeizaam, dat de bonden op 26 februari met hun ultimatum kwamen. Afgelopen vrijdag reageerde de minister van Veiligheid en Justitie door de bonden een uitnodiging voor nieuwe onderhandelingen te sturen. Maar de bonden legden die uitnodiging naast zich neer, omdat er geen beter cao-bod werd gedaan.

Op de website van de Nederlandse Politiebond wordt de actie uitgelegd. Er komt "een publieksvriendelijke actie, die de openbare orde en veiligheid niet belemmert, maar die de staatskas behoorlijk wat inkomsten kan schelen als de minister de bonden dwingt haar langere tijd vol te houden."

Actiebon

In plaats van een officiële bekeuring kunnen agenten de burgers "een door de bonden geproduceerde actiebon meegeven, met daarop in het kort de reden van de coulance richting de burgers."

Maar, "LET OP", stelt de website: "De bonnenactie is niet van toepassing bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In dat geval moet uiteraard wel degelijk een boete worden geschreven. Dat geldt ook als mensen (opzettelijk) misbruik proberen te maken van het coulancebeleid."

Meer acties

In eerste instantie worden alleen medewerkers van wijkteams opgeroepen aan de bonnenactie deel te nemen. "In de loop van de komende week zal meer bekend worden gemaakt over de volgende acties, die zullen plaatsvinden in de aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl