Het kabinet geeft burgers nog negen jaar de tijd om het asbest uit het dak van het tuinschuurtje te halen. ANP

Eigenaren van gebouwen moeten voor 2024 hun dak met asbest laten vervangen. Het kabinet vindt daken met asbest veel te gevaarlijk voor de gezondheid en verbiedt over negen jaar dit asbesthoudend materiaal.

Het gaat vooral om asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Dan verweert asbest en komen gevaarlijke vezels vrij. Inademen van deze vezels is schadelijk voor de gezondheid en kan stoflongen of longkanker veroorzaken. 

Woonwijken

"We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels", stelt staatssecretaris Mansveld van Milieu. "Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod."

Golfplaten

Het verbod geldt alleen voor asbesthoudend materiaal dat in contact komt met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Dit materiaal komt vooral voor bij agrarische bedrijven, maar is ook te vinden in tuinhuisjes en schuurtjes. 

Eigenaren van dergelijke daken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering. Er komt vanaf 1 januari 2016 een subsidieregeling van 75 miljoen euro. Asbest onder de dakbedekking, zoals isolatiemateriaal en asbesthoudend dakbeschot, wordt niet verboden.

STER reclame