Voorschot voor chroomzieken

(Ex-)medewerkers van defensie die denken dat ze ziek zijn geworden van het werken met verf met het giftige chroom-6 kunnen snel een vergoeding krijgen van maximaal 15.000 euro. Dat is minister Hennis van Defensie overeengekomen met de militaire vakbonden.

Het maximumbedrag is voor het personeel met de ernstigste aandoeningen: long- en neuskanker. Mensen die minder ernstig ziek zijn of waar het verband met het werken met chroom-6 volgens het beschikbare onderzoek minder direct is, hebben afhankelijk van de aard van hun klachten recht op 3000, 5000 of 7500 euro. 

Slachtoffers kunnen daarnaast een beroep doen op Defensie voor hulp en begeleiding bij hun ziekteproces. Als mensen niet meer leven, hebben hun nabestaanden recht op het geld.

Voorschot

Het gaat bij deze "tijdelijke tegemoetkomingsregeling" die Hennis in november al aankondigde, om een voorschot. De bedragen kunnen nog worden aangevuld, mocht uit RIVM-onderzoek blijken dat defensie nalatig is geweest. Wie eenmaal geld heeft gekregen, hoeft niet bang te zijn dat hij dat in een later stadium terug moet betalen.

Hennis wil nu al een duidelijke eerste stap zetten, omdat het RIVM-onderzoek waarschijnlijk nog enkele jaren duurt. Zij heeft steeds benadrukt dat dit niet betekent dat Defensie vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek aansprakelijkheid erkent.

Voorwaarden 

Er zijn wel voorwaarden bij de regeling. Werknemers en ex-werknemers, inclusief voormalige uitzendkrachten en dienstplichtigen, moeten ten minste een jaar met de verf hebben gewerkt. Wie denkt recht te hebben op een vergoeding, kan zich met zijn relevante medische gegevens melden bij het ABP, dat de regeling uitvoert.

Op verzoek van de bonden en Defensie heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) literatuuronderzoek gedaan naar de ziektebeelden die het gevolg kunnen zijn van het werken met chroom-6. Dat zijn er volgens het NCvB tien, uiteenlopend van auto-immuunziekte tot kanker. De verschillende hoogtes van de vergoedingen die er nu komen, zijn op die indeling in ziektebeelden gebaseerd. 

Tot nu toe hebben zich bij een speciaal meldpunt van Defensie 1600 mensen gemeld die met chroomverf werken of dat in het verleden hebben gedaan. 442 van hen hebben medische klachten.

STER reclame