AZ is door de licentiecommissie van de KNVB ingedeeld in categorie 1. Clubs in deze categorie moeten een plan van aanpak opstellen en de begroting binnen drie jaar op orde hebben op straffe van bijvoorbeeld punten in mindering.

De landskampioen van 2009 vond dat het op basis van de begroting in categorie 2 had moeten worden ingedeeld, maar ging vergeefs tegen het besluit in beroep.

Over het seizoen 2009-2010 behaalde AZ een winst van 5,9 miljoen euro. Deze extra opbrengsten komen voornamelijk uit de Champions League. "Alle aangekondigde transfers zijn gerealiseerd. AZ heeft een gezonde balans en nauwelijks schulden."

AZ had de pech dat de KNVB aan 1 juni vasthield als peildatum. Juist op die dag werden door de curator aandelen aan AZ overgedragen, waarmee de club kon aantonen dat het financieel gezien uit de gevarenzone was gekomen.

STER reclame