Provincie Fryslan
NOS Nieuws

Fryslân: een ijstempel en een takendiscussie #PS15

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heeft de NOS samen met de regionale omroepen portretten gemaakt over wat er speelt in de provincies. Dit portret is tot stand gekomen in samenwerking met Omrop Fryslân.

Wat waren de grootste besluiten de afgelopen vier jaar?

Een belangrijk besluit van de provincie Friesland was de nieuwbouw van ijsstadion Thialf. De provincie steekt daar ruim 50 miljoen euro in. En Leeuwarden mag zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa noemen. De provincie had daar 56 miljoen euro voor gereserveerd. De afgelopen jaren is er ook ruimte gemaakt voor meer windmolens. Die moeten onder meer op of rond de Afsluitdijk komen.

Het geld dat Friesland verdiende met de verkoop van NUON aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall werd de afgelopen periode geïnvesteerd in de regionale economie, onder meer in de woningmarkt. Zo kunnen mensen subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Ook investeerde de provincie in snel internet op het platteland en een eigen ‘Friese’ universiteit.

Wat is er niet gelukt?

Het lukte de provincie niet het ministerie van Infrastructuur en Milieu zover te krijgen geld te steken in de aanleg van een aquaduct in de A6 bij Joure. Het knooppunt daar gaat de komende jaren flink op de schop. Een aquaduct onder het Friese kanaal de Skarsterrien zou uitkomst bieden voor veel vertraging in de zomer door de openstaande brug.

Ook wilde Friesland aanvankelijk een spoorlijn aanleggen tussen Heerenveen en Groningen, maar in 2012 werd geadviseerd de spoorlijn niet aan te leggen. De aanleg zou te duur worden en de lijn niet rendabel. Uiteindelijk zagen Provinciale Staten van de aanleg af.

Wat zijn de hete hangijzers voor de komende periode?

Leveren de investeringen die de provincie in de lokale economie heeft gedaan daadwerkelijk iets op? Dat is een van de vragen waar het de komende periode om zal gaan.

Ook de windenergie staat hoog op de agenda. Lukt het de provincie om daadwerkelijk de molens op en langs de Afsluitdijk geplaatst te krijgen? En als minister Kamp met nieuwe plannen komt voor nog meer molens, waar in Fryslân moeten die dan komen te staan? En blijven de kosten voor de nieuwe ijstempel Thialf binnen de perken?

In Heerenveen is de verbouwing van ijsstadion Thialf begonnen

Op wie moeten we letten?

Sander de Rouwe voert de CDA-lijst aan. De Rouwe is al jarenlang lid van de Tweede Kamer, maar stopt daarmee omdat hij lijsttrekker is geworden in Friesland. Sander de Rouwe is een sterke troef van het CDA. Dankzij een sterke campagne van De Rouwe won zijn partij de herindelingsverkiezingen van 2010 in Súdwest Fryslân. Met zijn team wist hij bij latere verkiezingen opnieuw goede uitslagen neer te zetten.

Bij de PvdA staat Jannewietske de Vries op nummer 1. Zij is sinds 2007 gedeputeerde van de provincie Friesland. De Vries wist PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi te verslaan bij de lijsttrekkersverkiezing.

'Minder Den Haag, mear Fryslân!' is de slogan van de Friese partij FNP. Ook deze partij onder leiding van Johannes Kramer zal een grote rol vervullen bij de aankomende verkiezingen.

Wat speelt er nog meer?

Critici zeggen dat de provincie veel te veel taken op zich neemt en vaak op de stoel van de gemeenten gaat zitten. Daardoor is er al jaren een discussie over de taken die de provincie zou moeten uitvoeren. Ook die laait weer op nu sommige partijen een grotere rol willen voor de provincie, vooral op het gebied van de zorg.

PS15 bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân besteedt op verschillende manieren aandacht aan de verkiezingen. Onder meer met een televisiedebat op 17 maart. Op de verkiezingsavond zendt de omroep de uitslag live uit vanuit het provinciehuis in Leeuwarden.

Ook heeft de omroep een speciale verkiezingspagina.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl