Dengue veroorzaakt hoge koorts, gewrichtspijn en misselijkheid AFP

Landen die kampen met tropische infectieziekten, moeten meer investeren in de bestrijding daarvan. Dat schrijft de World Health Organization (WHO) in een vandaag gepubliceerd rapport

De WHO heeft een lijst van zeventien 'verwaarloosde' ziekten opgesteld, die volgens de organisatie meer aandacht vereisen. De getroffen landen zouden volgens de WHO de komende vijftien jaar 0,1 procent van hun uitgaven aan gezondheidszorg extra moeten investeren. Daarvan zouden 1,5 miljard mensen profiteren. 

Verpreiding

Een voorbeeld van een verwaarloosde ziekte is dengue. De WHO vreest een verdere verspreiding van die ziekte vanwege snelle urbanisatie en klimaatveranderingen. De ziekte, die wordt verspreid door insecten, komt tegenwoordig voor in 150 landen. 

"Sommige verwaarloosde tropische ziekten zijn strikt genomen niet langer tropisch," zegt Dirk Engels van de WHO. "Die verspreiding is een goede reden om de noodzakelijke investeringen te doen. Zo kunnen we de ziekten zo snel mogelijk elimineren."

Vooruitgang

De afgelopen jaren is er ook vooruitgang geboekt, benadrukt de WHO. Vorig jaar werden er 126 gevallen gerapporteerd van de infectieziekte dracunculiasis, terwijl dat er in 2010 nog 1800 waren, en in de jaren tachtig nog 3,5 miljoen. 

STER reclame